TAILIEUCHUNG - Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí trích từ bản đồ phân lô tổng thể theo yêu cầu của tổ chức

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền theo quyết định số 1391/QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25/12/2001. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành. | Đăng ký đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí trích từ bản đồ phân lô tổng thể theo yêu cầu của tổ chức Thông tin Lĩnh vực thống kê Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền theo quyết định số 1391 QĐ-ĐCNĐ-VP ngày 25 12 2001. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 32 ngày làm việc kể từ ngày đo đạc hoàn thành. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản đồ hiện trạng vị trí Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm Đo đạc Bản đồ địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu Phường 5 Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm. - Thời gian nhận hồ sơ Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tên bước Mô tả bước Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đã đầy đủ thì lập hợp đồng đo đạc. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn 3. Bước 3 chuẩn bị đầy đủ trước khi lập hợp đồng. Hợp đồng sau khi ký mỗi bên giữ 01 bản chính. Trên hợp đồng có ghi cụ thể thời gian đo vẽ và cung cấp kết quả bản đồ. Tổ chức nhận kết quả bản đồ tại nơi đã ký hợp đồng. Khi đến nhận kết quả bản đồ tổ chức phải mang theo bản chính hợp đồng 4. Bước 4 đo đạc và hoá đơn tài chính thu tiền từ hợp đồng hoặc là giấy giới thiệu trong đó có ghi rõ liên hệ để nhận kết quả bản đồ của hợp đồng đo đạc đã ký. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu đề nghị của Phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 1. Thành phố Hồ Chí minh hoặc của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp khu chế xuất . được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.