TAILIEUCHUNG - Câu chuyện khai thác dầu ở Vietsovpetro Bạch Hổ là tên một một mỏ dầu đang

Câu chuyện khai thác dầu ở Vietsovpetro Bạch Hổ là tên một một mỏ dầu đang khai thác của Việt Nam. Mỏ nằm ở vị trí đông nam, cách bờ biên Vũng tàu khoảng 145 km. Đây là mỏ cung cấp dầu mỏ chủ yếu cho Việt Nam hiện nay. Đơn vị khai thác mỏ này là Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Vietsovpetro thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Từ mỏ này có đường ống dẫn khí đồng hành vào bờ cung cấp cho nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố, nhà máy điện Bà Rịa và. | Câu chuyện khai thác dầu ở Vietsovpetro Bạch Hổ là tên một một mỏ dầu đang khai thác của Việt Nam. Mỏ nằm ở vị trí đông nam cách bờ biên Vũng tàu khoảng 145 km. Đây là mỏ cung cấp dầu mỏ chủ yếu cho Việt Nam hiện nay. Đơn vị khai thác mỏ này là Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Vietsovpetro thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Từ mỏ này có đường ống dẫn khí đồng hành vào bờ cung cấp cho nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố nhà máy điện Bà Rịa và Trung tâm điện lực Phú Mỹ cách Vũng Tàu 40 km. Mỏ Bạch Hổ hiện đang khai thác bằng chế độ tự phun góp phần không nhỏ cho nền kinh tế nước nhà. Thực trạng khai thác các mỏ dầu khí Hiện tại Vietsovpetro đang quản lý và khai tác nhiều mỏ như Bạch Hổ Bắc trung tâm Rồng Đông Nam Rồng Nam Rồng - Đồi Mồi và sắp đưa vào khai thác mỏ Nam trung tâm Rồng Đông Bắc Rồng Mỏ khí Thiên Ưng đang được thiết kế và sẽ đưa vào khai thác sớm vào năm 2013. Các giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ Bạch Hổ mỏ dầu lớn nhất trên thềm lục địa Việt Nam bao gồm nhiều thân dầu phân bố liên tục từ Miocen dưới đến móng kết tinh trước Đệ Tam được tổ chức nghiên cứu khai thác cho đến nay có thể nói là một trong những mỏ thành công nhất. Với mục tiêu nâng cao hệ số thu hồi dầu Vietsovpetro đã áp dụng thành công nhiều giải pháp như giải pháp vi sinh hóa lý giải pháp bơm ép nước giải pháp nâng cao hệ số bao trùm. và đặc biệt quan trọng hơn là giải pháp điều chỉnh chế độ và hệ thống khai thác. Hệ thống khai thác đầu tiên được áp dụng từ trước năm 1993 trong đó có tổ chức đới mũ khí tiềm năng và đới khai thác chưa có bơm ép các giếng đều thẳng đứng. Từ cuối năm 1993 Vietsovpetro đã áp dụng thử nghiệm bơm ép vào thân dầu trong đá móng nứt nẻ. Chính vì vậy từ thời điểm này hệ thống khai thác thứ 2 được đề xuất trong đó bổ sung thêm đới bơm ép từ - 3850m xuống đáy thân dầu. Từ những năm cuối của thập kỷ 90 các chuyên gia của Vietsovpetro đã nhận thấy rằng nếu duy trì bơm ép thì khó có khả năng hình thành mũ khí và các giếng khoan nghiêng có khả năng cho dòng hoặc độ tiếp nhận tốt hơn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.