TAILIEUCHUNG - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂN – LUYỆN TỪ VÀ CÂU VIẾT ĐƠN

Tiếp tục rèn kỹ năng viết đơn xin vào đội TNTPHCM - Củng cố vốn từ về trẻ em. Ôn kiểu câu Ai là gì ? | LUYỆN TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TỪ VÀ CÂU VIẾT ĐƠN. MỞ RỘNG VỐN TỪ THIẾU NHI. ÔN TẬP CÂU I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Tiếp tục rèn kỹ năng viết đơn xin vào đội TNTPHCM - Củng cố vốn từ về trẻ em. Ôn kiểu câu Ai là gì II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1phút - GV nêu mục đích yêu cầu 2. Nội dung a Bài 1 Dựa vào mẫu đơn đã học em - HS một số HS tiếp tục hoàn thành hãy viết đơn xin vào đội TNTPHCM bài viết tiết trước và đọc bài 13phút - HS GV nhận xét bổ sung b Bài 2 Tìm các từ chỉ trẻ em chỉ tính - HS thi tìm từ nhanh nết của trẻ em chỉ tình cảm hoặc chăm - HS GV nhận xét sóc của người lớn đối với trẻ em. - GV củng cố kiến thức bài học 12 phút c Bài 3 Tìm các bộ phận của câu trả - HS làm miệng lời cho câu hỏi Ai Là gi 12 phút - HS GV nhận xét - GV củng cố kiến thức bài học 3. Củng cố dặn dò 2phút - GV nhân xét tiết học - HS ôn bài ở nhà. Duyệt của ban giám hiệu Xác nhận của tô chuyên môn ĐẠO ĐỨC KÍNH YÊU BÁC HỒ Tiết PPCT 2 I. MỤC TIÊU - HS biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại có công lao to lớn. HS ghi nhớ và làm theo năm điều bác hồ dạy. - HS Có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV Các bài thơ bài hát truyện .về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu niên HS Vở bài tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIỀN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ 3 phút Nhắc lại 5 điều Bác Hồ dạy B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 1phút 2. Nôi dung a Hoạt động 1 Học sinh tự liên hệ. Mục tiêu Giúp học sinh tự đánh giá việc thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng của bản thân - GV hỏi về 5 điều Bác Hồ dạy - HS trả lời -HS GV nhận xét đánh giá - GV nêu mục tiêu bài học - GV yêu cầu học sinh suy nghĩ trao đổi Em đã thực hiện những điều nào trong Năm điều Bác Hồ dạy