TAILIEUCHUNG - Dân tộc Chơ Ro Tên gọi khácĐơ-Ro, Châu Ro

Dân tộc Chơ Ro Tên gọi khácĐơ-Ro, Châu Ro Nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer Dân người. C*ư trú Đồng bào cư* trú đông ở tỉnh Đồng Nai, một số ít ở tỉnh Bình Thuận và Sông Bé. Đặc điểm kinh tế Tr*ước kia người Chơ Ro sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy, cuộc sống nghèo nàn và không ổn định. Về sau đồng bào đã biến rẫy thành đất định canh, đồng thời nhiều nơi phát triển làm ruộng nước, nhờ vậy cuộc sống có phần khá hơn. . | Dân tộc Chơ Ro Tên gọi khácĐơ-Ro Châu Ro Nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer Dân người. C ư trú Đồng bào cư trú đông ở tỉnh Đồng Nai một số ít ở tỉnh Bình Thuận và Sông Bé. Đặc điểm kinh tế Tr ước kia người Chơ Ro sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy cuộc sống nghèo nàn và không ổn định. Về sau đồng bào đã biến rẫy thành đất định canh đồng thời nhiều nơi phát triển làm ruộng nước nhờ vậy cuộc sống có phần khá hơn. Chăn nuôi hái l ượm săn bắn đánh cá đều góp phần quan trọng trong đời sống của người Chơ Ro. Ngoài ra họ chỉ đan lát làm các đồ dùng bằng tre gỗ. Tổ chức cộng đồng Người Chơ Ro không theo chế độ mẫu hệ hay phụ hệ mà coi trọng cả hai như nhau. Hôn nhân gia đình Trong hôn nhân tuy nhà trai hỏi vợ cho con nhưng lễ cưới tổ chức tại nhà gái chàng trai phải ở rể vài năm rồi vợ chồng làm nhà ở riêng. Tục lệ ma chay Khi chôn người chết theo truyền thống Chơ Ro đồng bào dùng quan tài độc mộc đắp nắm mồ hình bán cầu. Sau 3 ngày kể từ hôm mai táng gia đình có tang làm lễ mở cửa mả . Văn hóa Vốn văn nghệ dân tộc của người Chơ Ro phong phú. Nhạc cụ có bộ chiêng 7 chiếc đây đó còn thấy đàn ống tre có ống tiêu và một số người còn nhớ lối hát đối đáp trong lễ hội. Nhà cửa Người Chơ Ro vốn ở nhà sàn lên xuống ở đầu hồi. Từ mấy chục năm nay đồng bào đã hoàn toàn quen ở nhà trệt. Trong nhà đồ đạc đơn giản chỉ có chiêng và ché đ ược coi là quý giá. Gần đây nhiều gia đình có thêm tài sản mới như xe đạp. Trang phục X a phụ nữ Chơ Ro quấn váy đàn ông đóng khố áo của người Chơ Ro là loại áo chui đầu trời lạnh có tấm vải choàng. Nay đồng bào mặc như người Kinh trong vùng chỉ còn dễ nhận ra người Chơ Ro ở tập quán thư ờng đeo gùi theo và ở sở thích của phụ nữ hay đeo các vòng đồng bạc dây c ườm trang sức nơi cổ và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    5    0    12-08-2020
22    2    0    12-08-2020
5    5    0    12-08-2020
117    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN