TAILIEUCHUNG - Lecture 4: Thu thập yêu cầu

Ranh giới (Boundaries): Phạm vi của vấn đề. Các đối tác (Stackholders): Xác định những người làm chủ vấn đề. Mục tiêu (Goals): Định nghĩa các tiêu chuẩn thành công. Kịch bản (Scenarios): Sử dụng các ví dụ cụ thể để hiểu vấn đề. | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 4 Thu thập yêu cầu Ranh giới Boundaries Phạm vi của vấn đề Các đối tác Stackholders Xác định những người làm chủ vấn đề Mục tiêu Goals Định nghĩa các tiêu chuẩn thành công Kịch bản Scenarios Sử dụng các ví dụ cụ thể để hiểu vấn đề 1 Phân tích yêu cầu phần mềm Nhà phân tích yêu cầu là cầu nối giao tiếp giữa khách hàng và các đối tác của sư phát triển. Chúng ta bắt đầu từ đâu ũ Xác định vấn đề Mục tiêu của dự án là gì Sự nhìn nhận của người nêu ra nó . Lập lịch họp hiện giờ thì quá tốn kém ũ Phạm vi vấn đề Cung cấp phạm vi bàn bạc vấn đề . Xây dựng hệ thống lập lịch họp .hoặc. . Xây dựng hệ thống quản lý lịch làm việc của nhân viên .hoặc. ũ Định nghĩa kịch bản cho giải pháp Đặt vấn đề - tiến trình tương thích để giải quyết nó . Một ai đó muốn lập lịch họp thì phải đến gặp thư ký viết các chi tiết vào sổ tay thư ký và để lại .hoặc. ũ Phạm vi giải pháp Nêu quá trình xử lý - phần nào sẽ phải được làm tự động và như thế nào . Máy tính cần lập lịch một cách chi tiết đầu ra là một giải pháp .hoặc. . Giải pháp đạt đến bằng giao tiếp giữa thư ký và máy tính .hoặc.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
2    7    0
949    9    0
TÀI LIỆU HOT
26    4    0
20    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN