TAILIEUCHUNG - Đề ôn tập luyện thi đại học , cao đẳng môn toán - đề số 2

Tài liệu tham khảo Đề ôn tập luyện thi đại học , cao đẳng môn toán | ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Môn thi TOÁN khối A Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I 2 điểm Cho hàm số y x4 - 8x2 7 1 . 1. Khảo sát sự biết thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 . 2. Tìm các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y mx - 9 tiếp xúc với đồ thị của hàm số 1 . Câu II 2 điểm phương trình sinI 2x-- . à 72 sin I x - 1 . 4 2 2. Giải bất phương trình A 1 7 -1 - x 71 - x x Câu III 2 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng P 2x 3y - 3z 1 0 đường thẳng d 9 5 và ba điểm A 4 0 3 B - 1 - 1 3 c 3 2 6 . 1. Viết phương trình mặt cầu S đi qua ba điểm A B c và có tâm thuộc mặt phẳng P . 2. Viết phương trình mặt phẳng Q chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu S theo một đường tròn có bán kính lớn nhất. Ä Câu IV 2 điểm 1. Tính tích phân I 2 sin 2 xdx 03 4sin x - cos2x 2. Chứng minh rằng phương trình 4x 4 x2 1 1 có đúng 3 nghiệm thực phân biệt. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu hoặc Câu . Theo chương trình KHÔNG phân ban 2 điểm 1. Tìm hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển nhị thức Niutơn của 1 3x 2n biết rằng A3 2A2 100 n là số nguyên dương A là số chỉnh hợp chập k của n phần tử . 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C x2 y2 1. Tìm các giá trị thực của m để trên đường thẳng y m tồn tại đúng 2 điểm mà từ mỗi điểm có thể kẻ được hai tiếp tuyến với C sao cho góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 60o. Câu . Theo chương trình phân ban 2 điểm 1. Giải phương trình 3 - ỉ logx 1 9x - log3 x x 2. Cho hình chóp mà mỗi mặt bên là một tam giác vuông SA SB SC a. Gọi N M E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB AC BC D là điểm đối xứng của S qua E I là giao điểm của đường thẳng AD với mặt phẳng SMN . Chứng minh rằng AD vuông góc với SI và tính theo a thể tích của khối tứ diện MBSI. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Môn Toán đề số 2 khối A Câu Nội dung Điểm I 2 00 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 00 điểm Tập xác định D R. Sự biến thiên y 4x3 - 16x 4x x2 - 4 y 0 ủ

TÀI LIỆU HOT