TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 31: Cấu hình chuỗi các nhiệm vụ

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình chuỗi các nhiệm vụ cho Microsoft Deployment Toolkit 2008. | Triển khai Vista - Phần 31 Cấu hình chuỗi các nhiệm vụ Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình chuỗi các nhiệm vụ cho Microsoft Deployment Toolkit 2008. Chuỗi nhiệm vụ - Task Sequence Khi đã tạo một distribution share và các điểm triển khai bằng Deployment Workbench bạn có thể tạo chuỗi nhiệm vụ. Một chuỗi nhiệm vụ task sequence là một loạt các bước sẽ được thực hiện trong một quá trình triển khai. Khi thực hiện một triển khai Lite Touch Installation LTI một chuỗi nhiệm vụ sẽ được liên kết với một answer file XML và các đoạn mã. Các đoạn mã này sẽ được thực thi và answer file sẽ được áp dụng để cài đặt Windows trên máy tính đích. MDT 2008 cho phép bạn tạo 5 kiểu chuỗi nhiệm vụ Chuỗi nhiệm vụ máy khách - Standard Client Task Sequence - Tùy chọn này sẽ tạo một chuỗi nhiệm vụ có thể được sử dụng cho việc triển khai các image hệ điều hành Windows cho các máy khách chẳng hạn như các máy tính desktop và laptop. Chuỗi nhiệm vụ thay thế máy khách - Standard Client Replace Task Sequence - Tùy chọn này sẽ backup máy tính đích backup các thông tin trạng thái của người dùng và xóa ổ đĩa. Các thiết lập ứng dụng này và các thông tin trạng thái của người dùng sẽ được khôi phục vào máy tính sau khi Windows được cài đặt. Chuỗi nhiệm vụ tùy chỉnh - Tùy chọn này sẽ tạo một chuỗi nhiệm vụ không mang tính tùy chỉnh. Cho ví dụ bạn có thể tùy chỉnh kiểu chuỗi nhiệm vụ cho việc cài đặt các ứng dụng trên máy tính đích đã cài đặt Windows trên chúng. Chuỗi nhiệm vụ máy chủ - Tùy chọn này sẽ tạo một chuỗi nhiệm vụ có thể được sử dụng cho việc triển khai các image hệ điều hành Windows Server vào các máy tính chủ. Chuỗi nhiệm vụ Litetouch OEM - Tùy chọn này cho phép bạn load trước các image Windows vào các máy tính trước khi triển khai trong môi trường sản xuất. Kiểu chuỗi nhiệm vụ này được dự định chính cho các nhà máy sản xuất thiết bị - Original Equipment Manufacturers OEMs và chỉ có thể được sử dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT