TAILIEUCHUNG - MÔ HÌNH SOLOW – Phần 1 : GIẢ THUYẾT, GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH SOLOW, HÀM ĐẦU TƯ, HÀM TIÊU DÙNG

Giả thuyết, giả định của mô hình Solow: Mô hình tăng trưởng Solow chỉ ra ảnh hưởng của tiết kiệm, tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ đối với sự tăng trưởng theo thời gian của sản lượng. Mô hình Solow được nghiên cứu trong mô hình cổ điển về nền kinh tế. Đặc trưng cơ bản của mô hình cổ điển là chúng giả định giá cả linh hoạt. Hầu hết các nhà kinh tế đều nhất trí rằng giả định này nhằm mô tả hoạt động của nền kinh tế trong thời hạn dài. Mô. | MÔ HÌNH SOLOW - Phần 1 GIẢ THUYẾT GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH SOLOW HÀM ĐẦU TƯ HÀM TIÊU DÙNG. 1. Giả thuyết giả đinh của mô hình Solow Mô hình tăng trưởng Solow chỉ ra ảnh hưởng của tiết kiệm tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ đối với sự tăng trưởng theo thời gian của sản lượng. Mô hình Solow được nghiên cứu trong mô hình cổ điển về nền kinh tế. Đặc trưng cơ bản của mô hình cổ điển là chúng giả định giá cả linh hoạt. Hầu hết các nhà kinh tế đều nhất trí rằng giả định này nhằm mô tả hoạt động của nền kinh tế trong thời hạn dài. Mô hình tăng trưởng Solow cho biết sự gia tăng khối lượng tư bản lực lượng lao động và tiến bộ công nghệ tác động qua lại với nhau như thế nào và chúng ảnh hưởng tới sản lượng ra sao. Bước đầu tiên để thiết lập mô hình là phân tích xem cung và cầu hàng hoá ảnh hưởng như thế nào tới quá trình tích luỹ tư bản. Để làm việc này chúng ta giả định lao động và công nghệ không thay đổi. Tiếp theo chúng ta nới lỏng ràng buộc này trước hết bằng cách bổ sung thêm những thay đổi trong lực lượng lao động sau đó cho phép công nghệ thay đổi. 2. Hàm tiêu dùng hàm đầu tư Nhu cầu về hàng hoá trong mô hình Solow phát sinh từ tiêu dùng và đầu tư. Nói cách khác sản lượng y của mỗi công nhân gồm tiêu dùng c và đầu tư i tính cho mỗi công nhân y c i Phương trình này là đồng nhất thức hạch toán thu nhập quốc dân của nền kinh tế. Mô hình Solow giả định hàm tiêu dùng có dạng đơn giản như sau c 1-s y trong đó s là tỷ lệ tiết kiệm và nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến 1. Hàm tiêu dùng này nói rằng tiêu dùng tỷ lệ thuận với thu nhập. Mỗi năm tỷ lệ 1-s của thu nhập được dành cho tiêu dùng và ohần còn lại s được dành cho tiết kiệm. Để thấy được ý nghĩa của hàm tiêu dùng này chúng ta thay c bằng 1-s y vào đồng nhất thức hạch toán thu nhập và được y 1-s y i Từ phương trình trên chúng ta có i sy Phương trình này nói rằng cũng giống như tiêu dùng đầu tư tỷ lệ thuận với thu nhập. Vì đầu tư bằng tiết kiệm nên tỷ lệ tiết kiệm s cũng là một phần sản lượng được dành cho đầu tư. CÂU 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0