TAILIEUCHUNG - Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả có khó không?

Người lãnh đạo nhóm hoặc người trực tiếp chỉ huy nhóm luôn phải suy nghĩ ra những phương cách để xây dựng nhóm làm việc sao cho đem lại kết quả tốt đẹp cho mục tiêu chung của nhóm và cho từng cá nhân trong nhóm. Để làm được điều này không phải là điều dễ dàng, tuy nhiên một số điều dưới đây có thể giúp bạn tìm kiếm được đúng phương cách để thực hiện điều đó. 1. Làm rõ sự trông đợi: Với cương vị và uy quyền của một trưởng nhóm, hãy truyền đạt một cách rõ. | Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả có khó không Người lãnh đạo nhóm hoặc người trực tiếp chỉ huy nhóm luôn phải suy nghĩ ra những phương cách để xây dựng nhóm làm việc sao cho đem lại kết quả tốt đẹp cho mục tiêu chung của nhóm và cho từng cá nhân trong nhóm. Để làm được điều này không phải là điều dễ dàng tuy nhiên một số điều dưới đây có thể giúp bạn tìm kiếm được đúng phương cách để thực hiện điều đó. 1. Làm rõ sự trông đợi Với cương vị và uy quyền của một trưởng nhóm hãy truyền đạt một cách rõ ràng sự trông đợi của bạn vào việc thi hành và những kết quả. Làm cho những thành viên của nhóm hiểu vì sao cần phải làm việc theo nhóm. Tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện tốt nhiệm vụ chung bằng các nguồn tài nguyên về nhân lực thời gian và ngân sách. Làm sao để họ lĩnh hội đầy đủ tầm quan trọng cũng như ưu thế của họ trong các điều khoản về thời gian các cuộc thảo luận và sự quan tâm của người chỉ đạo. 2. Bối cảnh Để các thành viên trong nhóm hiểu được vì sao họ có mặt trong nhóm. Vạch rõ cho họ thấy được kế hoạch làm việc nhóm sẽ giúp cho tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra và tầm quan trọng của việc làm nhóm để hoàn thành những mục tiêu chung. Làm cho họ hiểu được đâu là việc làm thích hợp trong mọi mục tiêu nguyên tắc tầm nhìn và giá trị của tổ chức 3. Sự giao phó Làm thế nào để mỗi thành viên lôi cuốn vào công việc chung của nhóm Làm thế nào để họ cảm thấy nhóm của họ có một sứ mệnh rất quan trọng và luôn cố gắng hết năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của nhóm và trông chờ vào một kết quả tốt đẹp Làm sao để mỗi thành viên của nhóm nắm bắt rõ nhiệm vụ giá trị của họ trong tổ chức và trong sự nghiệp của cá nhân họ Để mỗi thành viên trong nhóm thấy trước được sự công nhận về những đóng góp của họ đối với tổ chức cống hiến năng lực của họ để đem đến sự tăng trưởng và phát triển cho nhóm. Để mỗi thành viên của nhóm bị cuốn hút và bị thách thức bởi những cơ hội thăng tiến. 4. Khả năng Làm cho các thành viên của nhóm cảm thấy họ đều thích hợp với vị trí của họ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    2