TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 6: Sử dụng Windows SIM

Loạt bài về tự động triển khai Windows Vista trên các máy trạm sẽ được tiếp tục bằng giới thiệu cách sử dụng công cụ Windows System Image Manager (Windows SIM) để tạo và chỉnh sửa các file answer. | Triển khai Vista - Phần 6 Sử dụng Windows SIM Nguồn Mitch Tulloch Loạt bài về tự động triển khai Windows Vista trên các máy trạm sẽ được tiếp tục bằng giới thiệu cách sử dụng công cụ Windows System Image Manager Windows SIM để tạo và chỉnh sửa các file answer. Windows System Image Manager Windows SIM là một trong các công cụ chính có trong Windows Automated Installation Kit Windows AIK . Windows SIM có thể được sử dụng để Tạo các file answer XML và chỉnh sửa các file đang tồn tại bằng cách bổ sung thêm các thành phần và các gói sau đó cấu hình chúng. Tạo và làm việc với các phần phân phối và các tập cấu hình. Bài này sẽ tập trung vào cách sử dụng Windows SIM để tạo các file answer cho cài đặt tự động của Windows Vista trên phần cứng mới. Trong các phần sau của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu một cách tỉ mỉ các tập cấu hình nào và phần phân phối nào được sử dụng cùng với đó là cách tạo chúng bằng Windows SIM. Khảo sát Windows SIM Hình 1 thể hiện giao diện người dùng của Windows SIM với 5 phần riêng biệt Hình 1 Giao diện người dùng của Windows SIM 5 phần phân biệt của Windows SIM có các mục đích dưới đây Distribution Share - Panel này hiển thị phần phân phối hiện được mở. Bạn cũng có thể sử dụng panel này để tạo các phần phân phối mới bổ sung thêm các mục để chia sẻ và đóng một chia sẻ mở. Windows Image - Panel này hiển thị file Windows Image .wim hiện được mở. Như sẽ thấy bạn phải mở một file .wim trước khi có thể tạo một file answer. Answer File - Panel này là nơi tạo một file answer mới và thêm các thành phần các nhóm thiết lập của hệ điều hành các gói gồm có các nâng cấp phần mềm gói ngôn ngữ . đối với file answer của bạn. Properties -Panel này cho phép bạn gán các giá trị với thành phần hoặc gói hiện đã được chọn trong panel Answer File của bạn. Messages - Panel này hiển thị các lỗi cảnh báo và đưa các thông báo liên quan đến cú pháp và cấu trúc của file answer khi bạn muốn hợp lệ hóa file answer của mình. Cách đơn giản nhất để xem cách sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
384    6    1    15-08-2020
2    3    0    15-08-2020
14    8    0    15-08-2020
1          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
115    4    0
TÀI LIỆU HOT
5    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN