TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm trồng cam sành

Muốn trồng cây ăn trái phải lên liếp thật cao để tránh bị nước ngập úng vào mùa mưa, lũ. Cây cam sành tuy là một cây rất cần nước, nhưng cũng là cây rất sợ bị úng nước, trong vườn nếu chỗ nào bị úng nước nhiều thì thường hay làm cho cây cam bị chết. | Kinh nghiệm trông cam sành Nguôn Muốn trồng cây ăn trái phải lên liếp thật cao để tránh bị nước ngập úng vào mùa mưa lũ. Cây cam sành tuy là một cây rất cần nước nhưng cũng là cây rất sợ bị úng nước trong vườn nếu chỗ nào bị úng nước nhiều thì thường hay làm cho cây cam bị chết. Tập quán của nhà vườn trồng cam sành ở đây là khi trồng phải lên liếp rộng khoảng 6m để mương rộng khoảng 1 5m và đào mương sâu khoảng 1 5 - 1 7m để lấy đất đưa lên liếp. Trên mỗi liếp trồng 4 hàng cam mỗi hàng cách nhau gần 2m. Nếu cứ để liếp rộng cả 6m thì mỗi khi mưa nước thoát từ liếp xuống mương rất chậm nước có thời gian ngấm sâu vào trong đất liếp và giữ trong đó ảnh hưởng rất nhiều đến bộ rễ vốn rất sợ bị úng nước của cây cam sành. Để khắc phục tình trạng này ngoài việc phải lên liếp cao có hình mai rùa tạo độ dốc để nước mưa thoát nhanh xuống mương thì dọc theo chính giữa của mỗi liếp chú đào thêm một mương thí có chiều rộng khoảng 1m và sâu khoảng 1m làm như vậy không những có thêm đất để bồi đắp cho liếp cao hơn chống bị ngập mà mỗi khi có mưa nước cũng có điều kiện chảy thoát nhanh xuống dưới mương không kịp ngấm nhiều vào trong đất của liếp làm cho đất trong liếp không bị ứ đọng nước không gây úng rễ cho cây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN