TAILIEUCHUNG - Thay đổi thư mục lưu trữ mặc định trong Windows 7

Thay đổi thư mục lưu trữ mặc định trong Windows 7 Nếu để ý kỹ, chắc bạn sẽ thấy khi lưu file dữ liệu vào Windows 7 library qua hộp thoại Save As, và đôi khi quá trình này sẽ gây ra sự bất tiện cho người sử dụng. Sau đây, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách thay đổi thư mục lưu trữ mặc định này. | Thay đổi thư mục lưu trữ mặc định trong Windows 7 Nếu để ý kỹ chắc bạn sẽ thấy khi lưu file dữ liệu vào Windows 7 library qua hộp thoại Save As và đôi khi quá trình này sẽ gây ra sự bất tiện cho người sử dụng. Sau đây Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách thay đổi thư mục lưu trữ mặc định này. Ví dụ khi tiến hành soạn thảo văn bản Word và sử dụng chức năng Save As mặc định chương trình sẽ tự động trỏ vào thư mục My Documents của người sử dụng Cách thứ nhất Tại hộp thoại Save as này bạn sẽ thây lựa chọn Includes 3 locations để truy cập vào bảng thuộc tính lưu trữ W Save As Organize New folder Documents library Includes 3 locations afne My Documents Public Documents . ActicmOutiines uocs ç- Ph rase Express Date modified 8 22 2010 6 46 PM 8 22 2010 5 10 PM Tai dây nguoi dùng co thê dê dàng thêm xoa cac thu viên luu tri gôc nêu muôn chon thu muc nào dê luu tri d chê dô mac dinh kich chuôt phài vào do và chon Set as default save location

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    0    15-08-2020
47    6    0    15-08-2020
100    2    0    15-08-2020
10    5    0    15-08-2020
18    5    0    15-08-2020
16    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN