TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn kỹ thuật trồng nhãn

I - Giới thiệu: - Nhãn tiêu da bò: Năng suất cao, hạt hơi nhỏ, cớm dai ráo. - Nãn xuồng: Quả to, cơm dày, phẩm chất gần giống nhãn bánh xa. | Hướng dân kỹ thuật trông nhãn Nguôn I - Giới thiệu - Nhãn tiêu da bò Năng suất cao hạt hơi nhỏ cớm dai ráo. - Nãn xuồng Quả to cơm dày phẩm chất gần giống nhãn bánh xa. II - Kỹ thuật trông và chăm sóc 1 - Chuẩn bị đất Loại đất thích hợp là đất cát pha hoặc đất phù sa. a Đất thấp Có thể lên liếp bề rộng liếp 5 - 6m mương rộng 3m sâu 1 - 1 2m. Đắp mô khoảng cách mô là 6m. Bón mỗi hố 10kg phân chuồng hoại mục phân lân 0 2 -0 3kg nếu đất chua phèn cần bón thêm vôi ở đáy hố. b Đất cao Đào hố kích thước 0 6 x 0 6 x 0 6m hố cách hố là 6 x 6m giữ lại phần đất mặt trộn đất mặt với phân chuồng theo tỷ lệ 70 phân chuồng và 30 đất mặt cho vào hố và vun thành mô sau đó moi đất ở giữa mô và trồng mật độ khoảng 225 cây ha . 2 - Cách trông Nếu cây chiết có nhiều nhánh cấp 1 thì đặt cây thắng đứng còn nếu ít thì đặt nghiêng để cây sẽ nhảy thêm nhánh. Cần cột cây mới trồng vào cọc để tránh gió lung lay. Tưới nước giữ ẩm nếu trời không mưa. 3 - Chăm sóc hàng năm a Bón phân Thời kỳ cây chưa ra trái Thời kỳ kiến thiết cơ bản Năm đầu Bón cho mỗi gốc là 0 2 - 0 3kg Urea 0 3 - 0 4kg Super Lân 0 2kg Clorua Kali. Năm thứ 2 Bón gấp đôi lượng phân năm đầu. Năm thứ 3 Bón gấp 3 lượng năm thứ 1. Ngoài ra hàng năm còn cần bổ sung thêm khoảng 10 - 20kg phân chuồng cho mỗi gốc. Trong thời kỳ này cần chú ý tạo tán cho cây. Năm thứ 4 Nếu cây mọc sum sê mà vẫn chưa ra hoa thì cần phải ngưng bón phân đạm để xử lý ra hoa. Thường thì cây năm thứ 4 phải có chiều cao 2m và tán rộng 1 5m nếu không đạt là cây bị còi cần phải tăng thêm lượng phân. Toàn bộ lượng phân bón cho 1 năm như nêu ở trên chia làm 3 - 4 lần bón riêng phân chuồng và phân lân chỉ cần bón 1 lần trong năm. Thời kỳ cây ra trái thời kỳ kinh doanh Lượng phân cần thiết cho 1 cây trong 1 năm Phân chuồng 15 - 20kg Urea 0 8 - 1kg Super Lân 0 8 - 1kg Clorua Kali 0 6 - 1 2kg toàn bộ lượng phân này chia làm 4 lần bón trong năm. bl Làm cỏ phủ gốc và tưới nước Thường xuyên làm cỏ xới gốc và che phủ gốc vào mùa nắng bằng cỏ rơm rạ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN