TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn kỹ thuật trồng đậu xanh

1. Giống V91 – 15: Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng, thời gian sinh trưởng 60 – 65 ngày. Chống chịu tốt bệnh vàng lá và bệnh đốm lá. Cây cho nhiều hoa, dễ đậu trái, dạng hình khoe trái, dễ phòng trừ sâu và trái chín tập trung, hạt to trung bình và trái chín tập trung bình, xanh màu mỡ. | Hướng dân kỹ thuật trông đậu xanh Nguồn GIỚI THIỆU GIỐNG 1. Giống V91 - 15 Sinh trưởng mạnh thích nghi rộng thời gian sinh trưởng 60 - 65 ngày. Chống chịu tốt bệnh vàng lá và bệnh đốm lá. Cây cho nhiều hoa dễ đậu trái dạng hình khoe trái dễ phòng trừ sâu và trái chín tập trung hạt to trung bình và trái chín tập trung bình xanh màu mỡ. Năng suất đạt từ 2 - 2 5 tấn ha. 2. Giống 208 Sinh trưởng mạnh thích nghi rộng. Thời gian sinh trưởng 60 - 65 ngày. Chống chịu tốt bệnh vàng lá và đốm Chống chịu tốt bệnh vàng lá và đốm lá. Cây cho nhiều hoa dễ đậu trái xanh mùa mỡ. Năng suất 2 - 2 5tấn ha. I. Thời vụ Đối với trồng xen trong lô cao su thường trồng cào vụ Hè thu và vụ Mùa còn vụ Đông xuân sẽ không có điều kiện tưới. Thời gian sinh trưởng của cây đậu xanh khoảng hon 2 tháng Từ gieo đến thu hoạch khoảng 63 - 65 ngày 1. Vụ Hè thu Gieo hạt vào mùa mưa khi có mưa đều 2. Vụ mùa Kinh nghiệm của dân Tây Ninh gieo hạt vào thời gian từ 1 - 10 tháng 7 âm lịch chậm nhất là đến 15 7. 3. Vụ Đông xuân Gieo vào khoảng 10 11 đến 30 11 dương lịch tùy theo lượng mưa cuối vụ để có thể điều chỉnh thời gian trồng cuối mùa mưa để lợi dụng độ ẩm đất giai đoạn đầu giảm chi phí tưới. II. Làm đất - Đất được cày 2 lần bừa ít nhất 1 lần sạch cỏ đất đã bỏ hoang lâu năm nhiều cỏ phải được cày bỏ ải khoảng 20 đến 30 ngày trước khi trồng . Sau đó cày lại 2 lần và bừa dùng bò hoặc máy cày đổ giò luống để trồng. - Lên luống giò Có thể áp dụng phương pháp sạ lan nhưngcó điều kiện thì nên đổ giò và gieo thành hàng cho dễ chăm sóc. III. Trồng và chăm sóc Trước khi trồng cần phải bón lót phân Nếu có phân chuồng hoai phân bò heo thì có thể bón từ 5 - 10 tấn ha. Bón lót thêm khoảng 300kg Super lân 50 kg Urê bón rải đều trên mặt luống trước khi gieo. - Có 2 cách gieo hạt Có thể sạ đều trên mặt luống cách này đỡ tốn công nhưng tốn giống lượng giống có thể hết khoảng 18kg ha và còn có nhược điểm là khó chăm sóc lượng phân bón lót dễ hao hụt do bị bốc hơi. - Nếu có nhiều công lao động thì nên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN