TAILIEUCHUNG - Giúp cam, quýt ra hoa, đậu quả tốt

Để cam, quýt ra hoa, đậu quả tốt cần phải thực hiện những yêu cầu sau: Tạo thời gian khô hạn đủ dài Việc ngưng tưới và xiết nước, hay "cắt nước" cho cây thời gian phải đủ dài để cây cảm ứng ra hoa. Thường là khoảng 4-8 tuần tùy tuổi cây và tuỳ chất đất. | r r J 1 J Ấ J Giúp cam quýt ra hoa đậu quả tôt Nguồn Để cam quýt ra hoa đậu quả tốt cần phải thực hiện những yêu cầu sau Tạo thời gian khô hạn đủ dài Việc ngưng tưới và xiết nước hay cắt nước cho cây thời gian phải đủ dài để cây cảm ứng ra hoa. Thường là khoảng 4-8 tuần tùy tuổi cây và tuỳ chất đất. Cây nhỏ tuổi thì thời gian khô hạn ngắn cây lớn tuổi thời gian sẽ dài hơn. Nếu xiết nước mà cây héo nhanh quá mới 1- 2 tuần đã héo rồi thì cần tưới nước nhẹ vừa đủ giúp cây cầm cự thêm khoảng 4 tuần . Có vậy cây mới có thời gian tạo mầm hoa và cảm ứng ra hoa tốt. Nếu đất nơi nào lâu khô quá thì phải làm cho đất mau khô như bỏ bớt rơm rạ che gốc xới xáo nhẹ hay cắt tỉa bớt cây che bóng. Cung cấp đủ và đúng dinh dưỡng cho cây ra hoa Giai đoạn trước khi ra hoa cây cần lân nhiều nên cần bón phân lân dễ tiêu như DAP AT2 thì cây mới hấp thụ dinh dưỡng và tạo mầm hoa tốt. Bón kali vừa phải và một ít phân đạm nếu bón đạm quá nhiều hay phun phân bón lá không thích hợp cây có thể chỉ phát triển đọt non mà ít ra hoa hoặc hoa rất khó đậu. Ngoài nguyên tố đa lượng cây rất cần một số nguyên tố vi lượng nhất là Bo và mangan nên bổ sung cho cây bằng cách phun các loại phân bón lá chuyên dùng. Nên bón phân đón ra hoa trước khi xiết nước không nên bón khi đã tưới nước trở lại sẽ dễ làm cho cây bị vống đọt non. Chỉ xử lý ra hoa khi cành mẹ đã được 3 5 tháng tuổi trở lên. Cành mẹ là những cành không cho trái ở vụ trước. Sau khi tưới nước lại từ các cành này sẽ nhú ra những đọt non và trên đọt non đó mang theo hoa. Nếu xử lý khi cành mẹ quá non thì thường cây chỉ cho thêm một đợt đọt non yếu ớt và ít hoa. Vậy để giúp cam quýt ra hoa tốt cần thực hiện 3 bước sau Bước 1 Bón phân đón ra hoa và phun thuốc tạo mầm hoa - Khi bộ lá đã chuyển sang xanh đậm từ 3 5 tháng trở lên bón khoảng 300g DAP 50g KCl hoặc AT2 cây 4 tuổi. - Đồng thời pha 15g Food-MX2 5-50-5 0 5B hoặc HVP 10- 50-10 8 lít phun 2 lần cách nhau 5 ngày sẽ giúp cho cây tạo mầm hoa tốt. Bước 2 Bắt cây cảm ứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN