TAILIEUCHUNG - Giải mã và sao chép nhanh DVD không cần rip

Giải mã và sao chép nhanh DVD không cần rip Đã bao giờ bạn muốn tạo một bản sao của DVDs mà không cần tới sự can thiệp đầy rắc rối của phần mềm rip DVD? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách dễ dàng nhưng hiệu quả để giải mã DVDs với DVD43 để bạn có thể dễ dàng sao chép nó vào ổ đĩa của bạn. Chú ý: DVD43 chỉ chạy trên hệ điều hành Windows 32bit. Cài đặt Tải và cài đặt DVD43. Bạn có thể thấy quá trình cài đặt giống như ở hình dưới | Giải mã và sao chép nhanh DVD không cần rip Đã bao giờ bạn muốn tạo một bản sao của DVDs mà không cần tới sự can thiệp đầy rắc rối của phần mềm rip DVD Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách dễ dàng nhưng hiệu quả để giải mã DVDs với DVD43 để bạn có thể dễ dàng sao chép nó vào ổ đĩa của bạn. Chú ý DVD43 chỉ chạy trên hệ điều hành Windows 32-bit. Cài đặt Tải và cài đặt DVD43. Bạn có thể thấy quá trình cài đặt giống như ở hình dưới. Cài đặt xong bạn sẽ phải khởi động lại máy tính của mình. Completing the DVD43 Setup Wizard To complete the installation of DVD43 Setup must restart your computer. Would you like to restart now a Yes restart the computer now No I will restart the computer hater Back DVD43 chay trong khay hê thông. Khi chua duoc su dung icon cua DVD43 se hiên thi khuôn mât màu .

TÀI LIỆU HOT