TAILIEUCHUNG - Tính dao động xoắn hệ trục tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hệ thống động lực tàu thủy bao gồm máy chính - hệ trục - chân vịt, phát ra năng lượng vận hành và các thiết bị trên tàu, làm việc trong điều kiện tải trọng cao và biến đổi theo thời gian. Từ đó sinh ra dao động dọc, dao động ngang và dao động xoắn. Trong đó dao động xoắn là nguy hiểm nhất. | http TÍNH DAO ĐỘNG XOẮN HỆ TRỤC TÀU THỦY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN CALCULATE TORSIONAL VIBRATION OF MARINE PROPULSION SYSTEM BY FINITE ELEMENT METHOD Ts. Lê Đình Tuân Ks. Nguyễn Trí Dũng 1 Ths. Nguyễn Anh Quâna Khoa Kỹ thuật Giao thông Đại học Bách khoa Việt Nam a tư vấn Tân Bách Khoa - TT ứng dụng công nghệ xây dựng REATEC TÓM TẮT Hệ thống động lực tàu thuỷ bao gồm máy chính - hệ trục - chân vịt phát ra năng lượng vận hành tàu và các thiết bị trên tàu làm việc trong điều kiện tải trọng cao và biến đổi theo thời gian. Từ đó sinh ra dao động dọc dao động ngang và dao động xoắn. Trong đó dao động xoắn là nguy hiểm nhất. Các dao động này làm hư hỏng các chi tiết trong hệ trục thậm chí gãy trục rung động tàu và gây thiệt hại về kinh tế trong đóng mới và vận tải. Bảng tính dao động xoắn là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan đăng kiểm. Tại Việt Nam các bảng tính thường được mua từ nước ngoài hoặc được thực hiện bằng phương pháp giải tích. Phương pháp giải tích bị hạn chế về số bậc tự do và sử dụng nhiều công thức kinh nghiệm. Do đó việc xây dựng chương trình tính toán dao động hệ trục tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn cho các công ty thiết kế và đóng mới tại Việt Nam nhằm tránh các nguy hiểm nêu trên giảm bớt chi phí mua thiết kế từ nước ngoài và dần làm chủ được các công việc thiết kế tàu là một nhu cầu cấp bách góp phần phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. Từ khóa dao động xoắn dao động hệ trục tàu thủy rung động tàu ABSTRACT Marine propulsion system including main machinery - shaft - propeller creating power to operate the ship and equipments works in high and variable load. Therefore the lateral axial and torsional vibrations occur. Among of them torsional vibration is the most dangerous. That these kinds of vibration can result in damage to components in the shafting system even fracture of shafts cause ship vibration and make economic harm in ship building and transportation. Torsional .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    09-08-2020
2    7    0    09-08-2020
6    7    0    09-08-2020
8    4    0    09-08-2020
15    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    14    0