TAILIEUCHUNG - Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Chương VII MÁY FAX

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Chương VII MÁY FAX I. CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MÁY FAX 1. Khối truyền Step motor µP CCD Lượng tử hóa Bộ nhớ 2 hàng Mã hóa HM Bộ nhớ ModemHình Khối truyền của máy FAX Máy Fax sản xuất theo tiêu chuẩn G3 có 1728 linh kiện CCD ( bộ cảm quang ) được sắp xếp thành một hàng ( tương đương với độ phân giải hàng ). Khi thực hiện quét ảnh, máy Fax sẽ quét với mật độ 200 hàng /inch. . | Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 106 Chương VII MÁY FAX I. CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MÁY FAX 1. Khối truyền Hình Khối truyền của máy FAX Máy Fax sản xuất theo tiêu chuẩn G3 có 1728 linh kiện CCD bộ cảm quang được sắp xếp thành một hàng tương đương với độ phân giải hàng . Khi thực hiện quét ảnh máy Fax sẽ quét với mật độ 200 hàng inch. Với khổ giấy A4 8 5 x 11 inch số dòng quét trên một trang giấy là 2200 dòng. Các tín hiệu ra từ CCD được đưa một mạch kiểm tra mức ngưởng trigger các tín hiệu số 0 và 1 0 tương đương mức đen 1 tương đương mức trắng. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 -Q -ủ _1 _1 1 _1 0 0 1_ _1 1 _1 1 1 1 1 1 1 1_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dòng bit này sau đó được mã hóa bằng mã Haffman động để giảm bớt dung lượng bit biến được FSK để gởi ra đường truyền. 2. Khối nhân Hình Khối nhận của máy FAX Trần Viết Thắng chủ biên Ths. Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 107 II. CÁU TẠO CƠ KHÍ CỦA MÁY FAX Stepper moter CCD Ánh sáng hùynh quang Hình cấu trúc cơ khí của máy FAX Mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ tạo ra công suất đủ lớn để nung nóng điện trở nhiệt lên đến 1100C với độ phân giải dòng quét là 1728 dây điện trở độ phân giải CCD. Các điểm ảnh màu đen sẽ chạy qua các dây nhiệt nóng mực sẽ in lên giấy. Trần Viết Thắng chủ biên Ths. Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 108 III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHI KẾT NÓI VÀ TRUYỀN THÔNG TIN GIỮA 2 MÁY FAX - Máy A quay số đến máy B và chờ nhấc máy - Khi máy B nhấc máy máy A truyền chuỗi xung có tần số 2 1Khz trong khoảng thời gian 3 giây để xác định với máy B Đây là máy FAX - Máy A trao đổi cấu hình truyền nhận với máy B bao gồm chuẩn truyền tốc độ truyền . - Máy B xác nhận thông tin - Máy A bắt đầu quá trình truyền dữ liệu - Máy A báo với máy B kết thúc quá trình truyền dữ liệu - Máy B xác nhận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.