TAILIEUCHUNG - Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục và doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động dạy nghề đối với cơ sở giáo dục và doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | rx w 1 r 1 À 1 1 Ầ - Ấ r Đăng ký hoạt động dạy nghê đôi với cơ sở giáo dục và doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước 1. Bước 1 Mô tả bước Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội số 615 Đại lộ Bình Dương Phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một . Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ Đến ngày hẹn trong phiếu đến nơi nộp nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề với trường hợp được cấp. Trường 2. Bước 2 Ắ. hợp không đủ điều kiện cấp sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề Mẫu 2. - Bản sao quyết định thành lập - Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo 3. dục doanh nghiệp - Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất trang thiết bị đội ngũ giáo viên cán 4. bộ quản lý chương trình giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động - Bản sao Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 6. - Chương trình dạy nghề các nghề đăng ký hoạt động 7. - Các giấy tờ chứng minh các điều kiện đăng ký hoạt động dạy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.