TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền”

Cùng với sự thay đổi của đất nước ta từ một nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường đó thỳc đẩy sự biến động mạnh mẽ về cơ cấu quản lý kinh tế của cỏc doanh nghiệp. Để phù hợp với sự tiến hóa mạnh mẽ đó kế toán luôn tồn tại và có nhiều đổi mới về mọi mặt. Kế toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng có tác dụng trong nhiều mặt đối với nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy kế toán luôn gắn liền và quyết định sự. | LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự thay đổi của đất nước ta từ một nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường đó thỳc đẩy sự biến động mạnh mẽ về cơ cấu quản lý kinh tế của cỏc doanh nghiệp. Để phù hợp với sự tiến hóa mạnh mẽ đó kế toán luôn tồn tại và có nhiều đổi mới về mọi mặt. Kế toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng có tác dụng trong nhiều mặt đối với nhiều đối tượng khác nhau. Vỡ vậy kế toỏn luụn gắn liền và quyết định sự tồn tại phát triển của Doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp trực thuộc bộ thương mại công ty cổ phần vận tải hàng hóa và xây dựng đó tận dụng được thời cơ và đó cú được những chuyển biến tích cực Cơ cấu và quy mô của doanh nghiệp đó được điều chỉnh theo hướng thích hợp hơn thích hợp được với cơ chế thị trường trỡnh đọ công nghệ quản lý có nhiều tiến bộ vẫn được bảo toàn và tăng thêm thu nhập cho người lao động dần được cải thiện. Tuy nhiờn trong quỏ trỡnh hoạt động công ty cũn bộc lộ một số yếu kộm cần được giải quyết. Hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của công ty cũn thấp cơ chế chính sách quản lý của doanh nghiệp cũn nhiều tồn tại cần thỏo gỡ. Để có thể vượt qua được khó khăn đáp ứng được trên thị trường khi mà sức ép của thị trường ngày càng tăng buộc công ty phải thường xuyên thay đổi chính sách kinh doanh có hiệu quả cao. Muốn phát triển và bền vững công ty phải làm chủ và dự đoán được sự thay đổi của môi trường kinh doanh để sẵn sàng thích nghi với nó. Kế toán vốn bằng tiền chiếm một phần quan trọng trong tổng số vốn lưu động của doanh nghiệp nó bao gồm tiền mặt tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển nó quyết định tới tính độc lập sự thành bại của doanh nghiệp trong quá trỡnh kinh doanh. 1 Đặc biệt trong su hướng hội nhập khu vực và thế giới với đặc trưng ngành mà công ty đang hoạt động thỡ kế toỏn vốn bằng tiền trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để có thể kinh doanh tốt thỡ doanh nghiệp phải cú một số vốn lớn và nhất định nó được đặt lên hàng đầu. Tiền vốn là một vấn đề cơ bản quyết định sự sống cũn của doanh nghiệp. Qua tỡm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.