TAILIEUCHUNG - Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo thừa. | Đăng ký hệ thống thang lương bảng lương cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động tiền lương tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện thị xã Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Thông báo thừa nhận đăng ký thang bảng lương Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy đinh. Nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện thị xã. Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ theo quy định sẽ hướng 1. Bước 1 dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Đến ngày hẹn trong phiếu doanh nghiệp đến Phòng Lao động 2. Bước 2 Thương binh Xã hội huyện thị xã nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Công văn đề nghị đăng ký Hệ thống thang lương bảng lương doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi bổ 3. sung Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh 4. hoặc nhóm chức danh nghề công việc trong thang lương bảng lương Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành . công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ 02 bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.