TAILIEUCHUNG - Trải nghiệm quan trọng hơn chiến lược

Gốc rễ của cuộc suy thoái hiện nay sâu xa chính là những điều mà các nền kinh tế thiếu: ý thức, sự thông minh và sâu xa nhất là sự sáng suốt nhờ trải nghiệm. Nước Mỹ từng được coi là quốc gia giàu có nhất trên thế giới. Và mặc dù Phố Wall, Washington và châu Âu đều dồn tâm sức vào những vấn đề như thâm hụt bùng nổ và vay nợ gia tăng, thì cả hai vấn đề trên đều là hệ quả của một nguyên nhân sâu xa hơn. Chúng ta nghèo theo cái cách. | m 1 A. J 1 1 Ấ 1 Trải nghiệm quan trọng hơn chiên lược Umair Haque HBP - Nguyễn Tuyên dịch Tuần Việt Nam Gốc rễ của cuộc suy thoái hiện nay sâu xa chính là những điều mà các nền kinh tế thiếu ý thức sự thông minh và sâu xa nhất là sự sáng suốt nhờ trải nghiệm. Nước Mỹ từng được coi là quốc gia giàu có nhất trên thế giới. Và mặc dù Phố Wall Washington và châu Âu đều dồn tâm sức vào những vấn đề như thâm hụt bùng nổ và vay nợ gia tăng thì cả hai vấn đề trên đều là hệ quả của một nguyên nhân sâu xa hơn. Chúng ta nghèo theo cái cách đơn giản nhưng quan trọng nhất xét theo khía cạnh vốn cơ chế thì chúng ta phá sản. Đó chính là các cơ chế phân phối và tạo ra nguồn vốn tài chính - và chúng ta biết rằng nếu không có những cơ chế tốt hơn thì sự thịnh vượng sẽ không còn. Có một cách đơn giản hơn để diễn đạt về vốn cơ chế. Đó là về sự sáng suốt thông qua trải nghiệm. Bởi vì chúng ta tự làm nghèo sự trải nghiệm nên chúng ta không còn tiền bạc công việc và ý nghĩa. Nguồn lực khan hiếm nhất và giá trị nhất trên thế giới ngày nay là sự sáng suốt có được nhờ trải nghiệm. Các quốc gia các công ty và bất cứ ai sở hữu điều này thì sẽ thịnh vượng. Theo cách nào đó sự trải nghiệm là mặt đối lập của chiến lược - và ngày nay chính chiến lược có thể được đưa ra bởi hàng tá những nhà tư vấn lúc nào cũng sốt sắng lại trở thành rẻ thừa thãi và không mấy đáng giá. Khoảng cách kinh tế giữa sự trải nghiệm và chiến lược lớn như thế nào Nó bắt đầu từ đơn vị hàng tỷ. JPMorgan đã không khôn ngoan và sáng suốt và giờ đây phải bỏ ra 3 tỷ đô trong mô hình dự trữ dự phòng bất ổn. Toyota không khôn ngoan và sáng suốt - và cái giá phải trả cho điều đó là 10 tỷ đô và có thể nhiều hơn thế nữa. Nếu cho rằng sự trải nghiệm là mơ hồ và huyền ảo thì hãy nghĩ lại Sự trải nghiệm đòi hỏi sự trau dồi và nó cũng vô cùng sắc sảo. Ảnh Corbis Dưới đây là một kế hoạch gồm 9 bước để vượt qua những chiến lược đơn thuần và mang lại một ít sáng suốt nhờ trải nghiệm vào cho tổ chức của bạn. Hướng tới một mục đích riêng. Hầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    8    0    11-08-2020
5    8    0    11-08-2020
7    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2