TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam – Liên minh Châu Âu”

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp “phân tích hợp tác thương mại việt nam – liên minh châu âu”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyên đề thực tập Nguyễn Thị Tuyết Nga - Lớp ĐN9 LỜI MỞ ĐẦU Thập niên cuối của thế kỷ XX đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao trên thế giới. Những tiến bộ vượt bậc của cuộc cách mạng khoa học công nghệ càng thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá khu vực hoá trên thế giới diễn ra mạnh mẽ hơn xu thế hoà bình hợp tác pháp triển đang ngày càng trở thành xu thế chủ yếu chi phối quan hệ ngoại giao các nước. Trong thế giới ngày càng tuỳ thuộc lẫn nhau nhu cầu về phát triển giao lưu kinh tế văn hoá nhằm tăng cường sự hiểu biết để hợp tác vì lợi ích dân tộc đang trở nên cấp thiết . Với một môi trường quốc tế thuận lợi như vậy Quan hệ Việt Nam - EU đã có điều kiện chuyển sang một giai đoạn mới đầy triển vọng cả Việt Nam và EU đều có chung lơị ích trong việc mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị trên các lĩnh vực . EU là một trung tâm chính trị và kinh tế đóng vai trò quan trọng không chỉ ở Châu Âu mà còn cả trên toàn thế giới . EU có trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại có nguồn dự trữ ngoại tệ mạnh và là nguồn viện trợ lớn cho Việt Nam . EU có điều kiện để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới . Với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hoá đa dạng hoá các quan hệ quốc tế phá thế bao vây cấm vận tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước góp phần bảo đảm hoà bình ổn định an ninh và pháp triển trong khu vực cũng như trên thế giới . Chuyên đề thực tập Nguyễn Thị Tuyết Nga - Lớp ĐN9 Mục đích của đề tài này là Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dệt may . Để đạt mục đích trên đây bố cục đề tài gồm 3 phần . Chương 1 Một vài nét về liên minh Châu Âu EU Chương 2 Thực trạng thương mại Việt Nam - EU trong lĩng vực dệt may. Chương 3 Các giải pháp thúc đẩy thương mại Việt Nam - EU trong lĩnh vực dệt may. CHƯƠNG 1 MỘT VÀI NÉT VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU EU Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay trong nền kinh tế thế giới xuất hiện nhiều loại hình liên kết kinh tế .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.