TAILIEUCHUNG - Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đôi với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài tổ chức nước ngoài cá nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp nếu có Sở Tài chính Cục Thuế. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí 1. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng 1 giấy. Quyết định số 93 2007 QĐ-UBND. 2. Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng 1 Quyết định số lần 93 2007 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 2. Tổ chức cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường địa chỉ số 186 Đại lộ Bình Bước 1 Dương phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn lấy mẫu đơn. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết Bước 2 biên nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ. 3. Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ Tổ chức cá nhân đến Bộ Bước 3 phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. 4. Ghi chú Trong quá trình chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính khi có thông báo thuế của cơ quan thuế thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo người sử dụng đất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.