TAILIEUCHUNG - Thiết bị điện - Hệ thống chiếu sáng

Phần này giới thiệu ngắn gọn kiến thức cơ sở về chiếu sáng và những thuật ngữ cùng khái niệm cơ bản sử dụng trong ngành liên quan đến chiếu sáng. | Thiết bị điện Chiếu sáng CHIẾU SÁNG 1. GIỚI 2. CÁC LOẠI HỆ THỐNG CHIẾU 3. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHIẾU 4. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU 5. BẢNG DANH SÁCH GIẢI 6. BẢNG 7. TÀI LIỆU THAM 1. GIỚI THIỆU Phần này giới thiệu ngắn gọn kiến thức cơ sở về chiếu sáng và những thuật ngữ cùng khái niệm cơ bản sử dụng trong ngành liên quan đến chiếu sáng. . Kiến thức cơ sở Từ thời kỳ sơ khai của văn minh đến thời gian gần đây con người chủ yếu tạo ra ánh sáng từ lửa mặc dù đây là nguồn nhiệt nhiều hơn ánh sáng. Ở thế kỷ 21 chúng ta vẫn đang sử dụng nguyên tắc đó để sản sinh ra ánh sáng và nhiệt qua loại đèn nóng sáng. Chỉ trong vài thập kỷ gần đây các sản phẩm chiếu sáng đã trở nên tinh vi và đa dạng hơn nhiều. Theo ước tính tiêu thụ năng lượng của việc chiếu sáng chiếm khoảng 20 - 45 tổng tiêu thụ năng lượng của một toà nhà thương mại và khoảng 3 - 10 trong tổng tiêu thụ năng lượng của một nhà máy công nghiệp. Hầu hệt những người sử dụng năng lượng trong công nghiệp và thương mại đều nhận thức được vấn đề tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống chiếu sáng. Thông thường có thể tiến hành tiết kiệm năng lượng một cách đáng kể chỉ với vốn đầu tư ít và một chút kinh nghiệm. Thay thế các loại đèn hơi thuỷ ngân hoặc đèn nóng sáng bằng đèn halogen kim loại hoặc đèn natri cao áp sẽ giúp giảm chi phí năng lượng và tăng độ chiếu sáng. Lắp đặt và duy trì thiết bị điều khiển quang điện đồng hồ hẹn giờ và các hệ thống quản lý năng lượng cũng có thể đem lại hiệu quả tiết kiệm đặc biệt. Tuy nhiên trong một số trường hợp cần phải xem xét việc sửa đổi thiết kế hệ thống chiếu sáng để đạt được mục tiêu tiết kiệm như mong đợi. Cần hiểu rằng những loại đèn có hiệu suất cao không phải là yếu tố duy nhất đảm bảo một hệ thống chiếu sáng hiệu quả. . Lý thuyết cơ bản về ánh sáng Ánh sáng chỉ là một phần của rất nhiều loại sóng điện từ bay trong không gian. Những loại sóng này có cả tần suất và chiều dài hai giá trị này giúp phân biệt ánh sáng với

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    7    0