TAILIEUCHUNG - Giáo trình Photoshop - Chương 1

Khi bạn làm việc với Adobe Photoshop và Adobe ImageReady, bạn sẽ thấy rằng thường thì có rất nhiều cách để hoàn thành một tác phẩm. Để tận dụng hết được những tính năng xử lý tuyệt vời của hai chương trình này, trước hết bạn phải nắm bắt được môi trường làm việc của nó Trong bài học này bạn sẽ học được những điều sau: • • • • • | Chương 1 Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop Photoshop CS Nội dung của trang này thuộc bản quyền của Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và . Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và Khi bạn làm việc với Adobe Photoshop và Adobe ImageReady bạn sẽ thấy rằng thường thì có rất nhiều cách để hoàn thành một tác phẩm. Để tận dụng hết được những tính năng xử lý tuyệt vời của hai chương trình này trước hết bạn phải nắm bắt được môi trường làm việc của nó Trong bài học này bạn sẽ học được những điều sau Mở một file Adobe Photoshop Mở đóng và sử dùng File Browser để tìm và chọn một file. Chọn và sử dụng vài công cụ trong hộp công cụ Thiết lập tuỳ chọn cho công cụ và sử dụng thanh tuỳ biến công cụ. Sử dụng nhiều cách để phóng to và thu nhỏ hình. Chọn và tái sắp xếp vị trí các Palette. Chọn lệnh trong menu Palette và menu chữ. Mở và sử dụng Palette Dock trong nhóm Palette Well. Undo m ột thao tác để sửa lỗi hoặc chọn một thao tác khác. Nhảy từ Photoshop sang ImageReady. Tìm ch ủ đề trong Photoshop Help. Tự làm một How to topic và thêm nó vào Help Menu. - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo 1 Chương 1 Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop Photoshop CS Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của màn hình rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là các Plug-in. Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap kỹ thuật số hoá là dạng hình có màu liên tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel . Trong Photoshop bạn cũng có thể làm việc với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
464    5    0