TAILIEUCHUNG - CHUYỆN BÚT CHÌ

Người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình tr ước khi cho nó vào h ộp và nói: “Có 5 điều mày cần nhớ trước khi tao để mày bước vào thế gi ới h ỗn độn kia. Lúc nào. | CHUYỆN BÚT CHÌ gười thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp và nói: “Có 5 điều mày cần nhớ trước khi tao để mày bước vào thế giới hỗn độn kia. Lúc nào mày cũng phải nhớ và không bao giờ được quên, khi đó, mày mwois trở thành một cây bút chì đẹp nhất, hiểu không”. 1. “Thứ nhất, mày luôn có thể tạo ra những thứ rất vĩ đại, nhưng chỉ khi nào mày nằm trong tay một ai đó.” 2. “Thứ hai, mày phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ, tất cả những đau đớn ấy chẳng qua là để làm cho mày đẹp hơn mà thôi.” 3. “Tiếp theo, mày phải nhớ lúc nào mày cũng có thể sửa chữa những lỗi mà mày ghi ra.” 4. “Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của mày chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ bên ngoài.” 5. “Cuối cùng, mày, bút chì, phải để lại vết chì của mày trên bất cứ bề mặt nào mà mày được sử dụng được vết, và phải liên tục viết, bất kể chuyện khó khăn gì, được không?”. ây bút chì hiểu rõ những lời người thợ nói và tự hứa sẽ nhớ tất cả những điều ấy, và rồi, nó vào nằm trong hộp để bước ra thế giới với những mục đích riêng mà nó đã định. Bây giờ, hãy đặt chĩnh bạn vào vị trí của cây bút chì xem. Lúc nào bạn cũng phải nhớ và không bao giờ được quên những điều này, khi đó, bạn sẽ trở thành một con người vĩ đại cho mà xem. Thứ nhất, bạn có thể làm nên những chuyện vĩ đại, nhưng chỉ khi nào bạn biết đặt mình vào trong vòng tay của đấng tạo hóa, hãy để cho mọi người được sử dụng những món quà mà tạo hóa ban cho bạn. Thứ hai, bạn sẽ phải lien tục niếm trải những đau đớn và thất bại trong cuộc sống, nhưng có trải qua ngần ấy gian khổ, bạn mới có thể mạnh mẽ lên được! Cũng cần phải nhớ lúc nào bạn cũng có thể khắc phục những sai lầm trong quá khứ. Tiếp theo đó, bạn phải biết phần quan trọng nhất trong cơ thể bạn không phải là ngoại hình mà là tấm lòng bên trong của bạn. Còn điều cuối cùng, trên mọi ngã đương bạn đi qua, hãy để lại những dấu ấn riêng của bạn và trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. ãy làm theo ngụ ngôn về bút chì, bạn sẽ cảm thấy bạn là một người đặt biệt và chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được những trách nhiệm mà bạn thấy khó khăn. Đừng bao giờ bi quan và cho rằng bạn thật tầm thường và rằng bạn không thể thay đổi bất cứ thứ gì cả!

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    7    0
484    9    0