TAILIEUCHUNG - Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa

Tham khảo tài liệu 'giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề cương bải giảng BVRL TĐH http LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay trong nền sản xuất hiện đại yêu cầu nguồn năng lượng điện phải đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo chất lượng điện cung cấp điện liên tục cho các hộ tiêu thụ. Khi các nhà máy điện hiện đại với điện áp rất cao và công suất rất lớn phát ra cần vạn chuyển đến nơi tiêu thụ bằng đường dây và qua các trạm biến áp rất có thể xảy ra những hư hỏng gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng về chính trị. Vì vạy ta cần có thết bị đặc biệt quan trọng để phát hiện ra những sự cố và tính trạng làm việc không bình thường của hệ thống điện để cảnh báo và loại trừ sự cố tránh thiệt hại. Những thiết bị bảo vệ trước đây hiện nay đang bị loại dần thay vào đó là các thiết bị hiện đại tác động nhanh nhạy đảm bảo chiếm ít diện tích lắp đặt. Với vai trò quan trọng như vạy và xuất phát từ yêu cầu kế hoạch đào tạo chương trình môn học của Trường Cao Đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt nhạt. Chúng tôi đã biên soạn cuốn Giáo trình bảo vệ Rơle và từ động hoá gồm 2 phần với nội dung cơ bản sau - Phần I Bảo vệ rơle trong hệ thống điện. - Phần II Tự động hoá trong hệ thống điện. Giáo trình Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và là tài liệu học tạp của học sinh. Do chuyên môn và thời gian có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót vạy rất mong nhạn được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách đạt chất lượng cao hơn. Xin chân thành cảm ơn. TÁC GIẢ GV Đỗ Như Trưởng 1 Đề cương bải giảng BVRL TĐH http Phần I BẢO VỆ RƠLE TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chương 1 KHÁI NIỆM VỀ BẢO VỆ RƠLE I. Khái niệm chung . Nhiệm vụ của bảo vệ rơle Khi thiết kế và vận hành bất kỳ một hệ thống điện nào cần phải kể đến khả năng phát sinh hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường trong hệ thống điện ấy. Ngắn mạch là loại sự cố có thể xảy ra và nguy hiểm nhất trong hệ thống điện. Hậu quả của ngắn mạch là a Sụt thấp điện áp ở một phần lớn của hệ thống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    2    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
223    6    0    13-08-2020
21    23    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0