TAILIEUCHUNG - An toàn điện - bảo vệ nối đất

Bảo vệ nối đất là một trong những biện pháp bảo vệ an toàn cơ bản đã được áp dụng từ lâu. Bảo vệ nối đất là nối tất cả các phần kim loại của thiết bị điện hoặc của các kết cấu kim loại mà có thể xuất hiện điện áp khi cách điện bị hư hỏng với hệ thống nối đất. . MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI ĐẤT: . Mục đích: Bảo vệ nối đất nhằm bảo vệ an toàn cho người khi người tiếp xúc với thiết bị đã bị chạm vỏ bằng cách giảm điện. | Giáo trình An Toàn Điện CHƯƠNG 4 BẢO VỆ NỐI ĐẤT Trang36 . KHÁI NIỆM CHUNG Bảo vệ nối đất là một trong những biện pháp bảo vệ an toàn cơ bản đã được áp dụng từ lâu. Bảo vệ nối đất là nối tất cả các phần kim loại của thiết bị điện hoặc của các kết cấu kim loại mà có thể xuất hiện điện áp khi cách điện bị hư hỏng với hệ thống nối đất. . MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI ĐẤT . Mục đích Bảo vệ nối đất nhằm bảo vệ an toàn cho người khi người tiếp xúc với thiết bị đã bị chạm vỏ bằng cách giảm điện áp trên vỏ thiết bị xuống một trị số an toàn. Chú ý Ở đây ta hiểu chạm vỏ là hiện tượng một pha nào đó bị hỏng cách điện và có sự tiếp xúc điện với vỏ thiết bị. . Ý nghĩa Để hiểu rõ ý nghĩa của bảo vệ nối đất ta xét mạng điện đơn giản sau H . 2 A trong mạng điện trên được nối bảo vệ với điện trở nối đất là Rđ và xảy ra sự cố 1 pha chạm vỏ thiết bị trong lúc người đang tiếp xúc vỏ thiết bị. Điện trở cách điện hai pha tương ứng là R1 R2 và xem điện dung của các pha đối với đất là bé có thể bỏ qua ta có sơ đồ thay thế của mạng như ở hình . - Điện áp đặt vào người Ung Io . Rtđ Trong đó Io là dòng điện tổng Rtđ là điện trở tương đương Rtđ R1 Rng Rđ R 2 U R. l. - 1 Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nang Giáo trình An Toàn Điện Trang37 R1 1 zo x Rtd 1 R R U 1 . R2 Rtd r2 - 1 Rtd R2 1 R1 U 1 R. Rd J 1 Vì R1 R2 và Rng Rđ nên có thê xác định một cách gân đúng U. 2- gd Ung URd r2 Và dòng điện qua người là 1 Vg 1ng I Rng U-g 2 .g ng gd Từ đây ta thấy vì U R2 Rng là những giá trị tương đối ổn định nên đê giảm dòng điện qua người ta cân phải giảm điện trở Rđ . Vì vậy ý nghĩa bảo vệ nối đất là tạo ra giữa vỏ thiết bị và đất một mạch điện có điện dẫn lớn làm giảm phân lượng dòng điện qua người nói cách khác là giảm điện áp trên vỏ thiết bị đến một trị số an toàn khi người chạm vào vỏ thiết bị đã bị chạm vỏ. . CÁC HÌNH THỨC NỐI ĐẤT Có hai hình thức nối đất . Nối đất tập trung Là hình thức dùng một số cọc nối đất tập trung .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT