TAILIEUCHUNG - Sử dụng WEVTUTIL để quản lý các bản ghi sự kiện

Windows Vista và Windows Server 2008 ra mắt với Event Viewer mới được sửa lại cũng như một số công cụ bổ sung, thực sự làm cho bạn dễ dàng hơn trong sử dụng Event Viewer, giúp cho việc quản lý thực sự dễ dàng. | Sử dụng WEVTUTIL để quản lý các bản ghi sự kiện Nguồn Derek Melber Chờ đợi và cuối cùng những gì mà Microsoft đã tốn nhiều thời gian và công sức nhằm cung cấp cho chúng ta một Event Viewer hữu dụng cũng đã được ra mắt. Windows Vista và Windows Server 2008 ra mắt với Event Viewer mới được sửa lại cũng như một số công cụ bổ sung thực sự làm cho bạn dễ dàng hơn trong sử dụng Event Viewer giúp cho việc quản lý thực sự dễ dàng. Thêm vào với tùy chọn đăng ký mới mà Event Viewer hiện đang có còn có một tiện ích dòng lệnh mới đó chính là WEVTUTIL tiện ích này cho phép bạn có thể kiểm soát gần như mọi khía cạnh các bản ghi của Event Viewer. Lệnh và cú pháp WEVTUTIL Do lệnh WEVTUTIL có thể kiểm soát gần như mọi khía cạnh của Event Viewer và các bản ghi nên chúng có một số lượng khổng lồ các tham số cũng như khóa chuyển đổi để kiểm soát các vấn đề chi tiết. Cấu trúc cú pháp của WEVTUTIL được cho dưới đây wevtutil el enum-logs sl I set-log e i l k ca c ep enum-publishers gp I get-publisher ge install-manifest gl I get-log f lfn rt ab ms gm f im I um uninstall-manifest sq q bm sbm e gli get-loginfo lf qe I query-events lf rd f l C epl I export-log lf sq q ow al archive-log l cl clear-log bu r u p a uni Cũng như bất cứ lệnh nào các tham số đều có một số switch có tính bắt buộc còn các thành phần khác hoàn toàn mang tính chất tùy chọn. Cú pháp này cũng rất quan trọng với các dấu hai chấm các cú pháp khác thường sử dụng khoảng trống giữa khóa chuyển đổi switch và đường dẫn path một số khác cần đến dấu trích dẫn . Bảng dưới đây sẽ mô tả mỗi tham số và giới thiệu cú pháp của các khóa chuyển đổi mang tính tùy chọn. Bạn có thể lấy thêm mô tả chi tiết hơn về các tham số cũng như tùy chọn từ trang Wevtutil của Microsoft TechNet. el enum-logs Hiển thị tên của tất cả các bản ghi gồm có tất cả các bản ghi Windows mới cùng với cú pháp của chúng. gl get-log f Cho phép chỉ định một bản ghi sau đó sẽ hiển thị trạng thái của bản ghi. Trạng thái và thông tin sẽ bao gồm nội dung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0