TAILIEUCHUNG - Một số mẹo nhỏ trong Windows Server 2008 Core

Các cài đặt đầy đủ và server core có nhiều điểm khác nhau khi nói đến việc quản trị giao diện nội bộ. Với cài đặt đầy đủ, bạn sẽ có một giao diện UI gồm có một môi trường desktop hoàn chỉnh cho việc quản lý giao diện điều khiển nội bộ của máy chủ. | Một số mẹo trong Windows Server 2008 Core Nguồn Quản trị mạng - Các cài đặt đầy đủ và server core có nhiều điểm khác nhau khi nói đến việc quản trị giao diện nội bộ. Với cài đặt đầy đủ bạn sẽ có một giao diện UI gồm có một môi trường desktop hoàn chỉnh cho việc quản lý giao diện điều khiển nội bộ của máy chủ. Nhưng với cài đặt server core bạn chỉ có một UI tối giản gồm có một môi trường desktop hạn chế với sự quản lý giao diện nội bộ. Giao diện tối thiểu này gồm có Màn hình đăng nhập của Windows cho việc đăng nhập và đăng xuất Bộ soạn thảo Notepad cho việc soạn thảo các file Regedit cho việc quản lý registry Task Manager cho việc quản lý các nhiệm vụ và bắt đầu các nhiệm vụ mới Nhắc lệnh Command Prompt cho việc quản trị thông qua dòng lệnh OK. Sau khi đăng nhập vào cài đặt core-server bạn sẽ có một môi trường máy trạm hạn chế với một nhắc lệnh Administrator. Bạn có thể sử dụng nhắc lệnh này để quản trị máy chủ. Nếu bạn vô tình đóng mất nhắc lệnh này có một cách để khởi chạy nó trở lại bằng các bước dưới đây 1. Nhấn Ctrl Shift Esc để hiển thị Task Manager. 2. Trên tab Applications kích New Task. 3. Trong hộp thoại Create New Task đánh lệnh cmd vào trường Open sau đó kích Bạn có thể khởi chạy Notepad và Regedit từ nhắc lệnh bằng cách nhập vào hoặc . Để mở Control Panel đánh . Tại nhắc lệnh bạn sẽ thấy có tất cả các lệnh chuẩn và các tiện ích dòng lệnh hiện hữu cho việc quản trị máy chủ. Mặc dù vậy bạn cần lưu ý rằng các lệnh các tiện ích và các chương trình sẽ chỉ chạy nếu tất cả các thành phần phụ thuộc của chúng có sẵn trong cài đặt máy chủ core-server. Tuy các cài đặt core-server chỉ hỗ trợ một số hạn chế các role và các dịch vụ role tuy nhiên bạn có thể cài đặt hầu hết các tính năng cần thiết. Ngoại lệ chính cho các role đó phụ thuộc vào .NET Framework. Vì Microsoft .NET Framework không được hỗ trợ trong thực thi ban đầu bạn không thể bổ sung thêm các tính năng như Windows PowerShell tuy nhiên lại có thể sử dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT