TAILIEUCHUNG - Tính nhiều nghĩa hay đa nghĩa của tục ngữ

Có thể khảo sát nghĩa của tục ngữ từ góc độ văn bản hoặc góc độ ứng dụng. Ở nước ta, việc nghiên cứu nghĩa của tục ngữ trong quá trình sử dụng không phải là một vấn đề mới mẻ, nhưng so với xu hướng này thì việc nghiên cứu nghĩa của tục ngữ ở trạng thái ổn định trên văn bản đạt được nhiều thành tựu đáng kể. | Tính nhiều nghĩa hay đa nghĩa của tục ngữ Bài viết được đăng lúc 3 22 48 PM PHAN TRỌNG HOÀ Có thể khảo sát nghĩa của tục ngữ từ góc độ văn bản hoặc góc độ ứng dụng. Ở nước ta việc nghiên cứu nghĩa của tục ngữ trong quá trình sử dụng không phải là một vấn đề mới mẻ nhưng so với xu hướng này thì việc nghiên cứu nghĩa của tục ngữ ở trạng thái ổn định trên văn bản đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Thật khó khẳng định rằng trong hai cách xem xét trên thì cách nào là quan trọng hơn vì nó không chỉ phụ thuộc vào đặc trưng thể loại của đối tượng được nghiên cứu mà nhiều khi còn tuỳ thuộc vào mục đích yêu cầu của từng loại đề tài và nói chung là tuỳ thuộc vào nhu cầu của hoạt động thực tiễn. Điều đáng lưu tâm là ở chỗ khi mình đã lựa chọn hướng tiếp cận này thì đừng vì thế mà phủ nhận hướng tiếp cận kia. Bài viết của chúng tôi xem xét nghĩa của tục ngữ từ góc độ văn bản. Mục đích của bài viết là góp phần giải đáp hai vấn đề mà không ít người băn khoăn sau khi đọc bài Về nghĩa của tục ngữ của Xuân Đức đăng trên Tạp chí Văn hoá dân gian số 4-2000 Một là vì sao không nên nói tục ngữ đa hay nhiều nghĩa Hai là đích thực tục ngữ có mấy nghĩa 1. Vì sao không nên nói tục ngữ đa hay nhiều nghĩa Trong bài viết của mình sau khi phân tích nội dung các tài liệu giáo trình của các tác giả Đinh Gia Khánh chủ biên Lê Chí Quế chủ biên Hoàng Tiến Tựu và Bùi Mạnh Nhị viết cho các hệ học sinh từ phổ thông đến cao đẳng đại học Nguyễn Xuân Đức nhận xét Theo quan niệm của hầu hết các nhà nghiên cứu thì có hai bộ phận tục ngữ bộ phận chỉ có một nghĩa và bộ phận có nhiều nghĩa . . Tuy nói tục ngữ thường mang nhiều nghĩa nhưng trong trong toàn bộ bài viết của mình Bùi Mạnh Nhị cũng chỉ nói tới nghĩa đen và nghĩa bóng của thể loại này mà thôi . Tương tự mặc dù có hẳn một đề mục là Tính nhiều nghĩa của tục ngữ hoặc dùng hẳn từ đa nghĩa khi nói về nội dung của tục ngữ nhưng đọc kĩ toàn bộ chương viết về tục ngữ trong giáo trình dành cho học sinh cao đẳng sư phạm thì thấy Hoàng Tiến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    3    0    10-08-2020
26    5    0    10-08-2020
3    7    0    10-08-2020
19    3    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
160    2    0    10-08-2020
6    6    0    10-08-2020
6    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN