TAILIEUCHUNG - Đề số 13 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 13 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI TUYỂN SINH 2006-2007 MÔN : TOÁN – Khối A Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi này dành cho cả thí sinh không phân ban và phân ban) PHẦN BẮT BUỘC Câu I (2 điểm) Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = -1. 2) Tìm m sao cho hàm số đạt cực trị tại x = 2. Câu II (2 điểm) 1) Giải hệ phương trình : 2) Giải phương trình : Câu III (2 điểm) Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d và d’ lần lượt có phương trình 1) Chứng minh D và D’ đồng phẳng và viết phương trình mặt phẳng (P) chứa D và D’. 2) Tìm thể tích phần không gian giới hạn bởi mặt phẳng (P) và ba mặt phẳng tọa độ. Câu IV (2 điểm) 1) Tính tích phân . 2) Cho x,y,z > 0; xyz = 1. Chứng minh rằng . PHẦN TỰ CHỌN : Thí sinh chọn câu hoặc Câu (2 điểm) 1) Cho hai đường thẳng có phương trình . Gọi A là giao điểm của . Tìm điểm B trên và điểm C trên sao cho tam giác ABC có trọng tâm là điểm G(3 ;5). 2) Giải hệ phương trình : Câu (2 điểm) 1) Giải hệ phương trình : 2) Cho hình lập phương ’B’C’D’. Chứng minh rằng . --------------------------------------Hết----------------------------------------

TÀI LIỆU HOT