TAILIEUCHUNG - Làm việc với Terminal Services Remote Applications – Phần 2

Trong phần hai này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu của mình bằng cách hướng dẫn bạn về quá trình triển khai. | Làm việc với Terminal Services Remote Applications - Phần 2 Brien M. Posey Quản trị m Nguồn Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn quá trình cấu hình cần thiết cho việc hosting ứng dụng. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số ưu điểm liên quan đến việc sử dụng Terminal Services RemoteApp. Trong phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu của mình bằng cách hướng dẫn bạn về quá trình triển khai. Trước khi bắt đầu Trước khi bắt đầu chúng tôi cần chỉ ra rằng tính năng Terminal Services RemoteApp hoàn toàn khác so với Terminal Service session thông thường. Do những khác biệt cố hữu không phải tất cả máy khách Windows đều có thể với các ứng dụng được cấu hình từ xa. Terminal Service RemoteApp chỉ làm việc với các máy khách đang chạy hệ điều hành Windows Vista Windows Server 2008 Windows XP SP2 hoặc mới hơn và Windows Server 2003 SP1 hoặc cao hơn hay Remote Desktop Client mới đã được cài đặt. Cài đặt Terminal Services Chúng ta hãy bắt đầu với quá trình cài đặt. Với mục đích của loạt bài này chúng tôi giả dụ rằng bạn đã cài đặt Windows Server 2008 và đã gia nhập máy chủ của mình vào miền thích hợp. Bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách mở Server Manager chọn mục Roles. Tiếp đến kích liên kết Add Roles trong phần panel Actions. Thao tác này sẽ làm cho Windows khởi chạy Add Roles wizard. Kích Next để băng qua màn hình Welcome khi đó bạn sẽ được đưa đến màn hình liệt kê các role khác nhau có trên máy chủ. Chọn Terminal Services role và kích Next. Windows lúc này sẽ hiển thị một màn hình giới thiệu về Terminal Services. Hãy tiếp tục và kích Next khi đó bạn sẽ thấy màn hình cho phép chọn các dịch vụ role mà bạn muốn cài đặt. Lúc này hãy tiếp tục và chọn Terminal Server role và TS Licensing Role. Với mục đích của loạt bài này chúng tôi thừa nhận rằng bạn không có triển khai dịch vụ Windows 2008 terminal đang tồn tại thích hợp. Chúng ta sẽ chọn TS Licensing role vì Microsoft yêu cầu tất cả các máy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    7    0    10-08-2020
18    6    0    10-08-2020
11    5    0    10-08-2020
7    3    0    10-08-2020
18    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0