TAILIEUCHUNG - Làm việc với Read Only Domain Controller – Phần 2

Trong phần hai này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số khía cạnh thực hành trong quá trình làm việc với Read Only Domain Controllers. | Làm việc với Read Only Domain Controller - Phần 2 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một số khía cạnh trong triển khai Read Only Domain Controllers. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số lý do cơ bản về việc Microsoft cung cấp Read Only Domain Controllers trong Windows Server 2008. Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số khía cạnh thực hành trong quá trình làm việc với Read Only Domain Controllers. Tiêu chuẩn tài khoản người dùng Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách làm rõ một số thứ đã đưa ra trong phần cuối của phần một. Ở phần cuối của phần một đó chúng tôi đã cho rằng không có các thông tin tài khoản nào được lưu trên read only domain controller. Tuy nhiên trong thực tế không hẳn như vậy các thông tin tài khoản người dùng lại được lưu trên các bộ điều khiển miền chỉ đọc. Những gì mà các bộ điều khiển miền domain controllers đang thiếu là các mật khẩu của người dùng. Những mật khẩu này không được sao chép vào Read Only Domain Controllers. Nếu ai đó đánh cắp một domain controller từ một văn phòng chi nhánh thì họ cũng không thể sử dụng các thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu Active Directory để bẻ khóa mật khẩu của người dùng. Thuộc tính của người dùng Mặc định mật khẩu chỉ là thuộc tính của người dùng và không được tạo bản sao đến Read Only Domain Controllers. Mặc dù vậy bạn vẫn thể cấu hình Windows nhằm ngăn chặn việc bị tạo bản sao các thuộc tính của những người dùng khác. Vậy tại sao bạn lại sử dụng tính năng như vậy Cần phải nói rằng nếu chỉ sử dụng với tư cách là một cơ chế thẩm định thì bạn có thể sẽ không cần đến tính năng này. Tuy nhiên bạn cần lưu ý có nhiều tổ chức phụ thuộc nhiều vào Active Directory hơn dùng cơ chế thẩm định quyền. Trong ví dụ mà chúng tôi sẽ đề cập đến đó là một môi trường doanh nghiệp lớn ở đây họ đã có những nhân viên phát triển on site . Các chuyên gia phát triển của công ty đã tạo các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0