TAILIEUCHUNG - Truyền thông là gì?

Truyền thông (communication) là quá trình chia sẻ thông tin, một kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ các qui tắc và tín hiệu chung. Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu "Truyền thông là gì?" để nắm rõ hơn về khái niệm, nội dung, hình thức và mục tiêu của truyền thông. | Truyền thông là gì Truyền thông communication là quá trình chia sẻ thông tin. Truyền thông là một kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau chia sẻ các qui tắc và tín hiệu chung. Ở dạng đơn giản thông tin được truyền từ người gửi tới người nhận. Ở dạng phức tạp hơn các thông tin trao đổi liên kết người gửi và người nhận. Phát triển truyền thông là phát triển các quá trình tạo khả năng để một người hiểu những giừ người khác nói ra hiệu hay viết nắm bắt ý nghĩa của các thanh âm và biểu tượng và học được cú pháp của ngôn ngữ. Truyền thông thường gồm ba phần chính nội dung hình thức và mục tiêu. Nội dung truyền thông bao gồm các hành động trình bày kinh nghiệm hiểu biết đưa ra lời khuyên hay mệnh lệnh hoặc câu hỏi. Các hành động này được thể hiện qua nhiều hình thức như động tác bài phát biểu bài viết hay bản tin truyền hình. Mục tiêu có thể là cá nhân khác hay tổ chức khác thậm chí là chính người tổ chức gửi đi thông tin. Có nhiều cách định nghĩa lĩnh vực truyền thông trong đó truyền thông không bằng lời truyền thông bằng lời và truyền thông biểu tượng. Truyền thông không lời thực hiện thông qua biểu hiện trên nét mặt và điệu bộ. Khoảng 93 ý nghĩa biểu cảm mà chúng ta cảm nhận được từ người khác là qua nét mặt và tông giọng. 7 còn lại là từ những lời nói mà chúng ta nghe được. Truyền thông bằng lời được thực hiện khi chúng ta truyền đạt thông điệp bằng ngôn từ tới người khác. Truyền thông biểu tượng là những thứ chúng ta đã định sẵn một ý nghĩa và thể hiện một ý tưởng nhất định ví dụ như quốc huy của một quốc gia. Hội thoại giữa các cá nhân thường xuất hiện theo cặp hoặc từng nhóm với qui mô khác nhau. Qui mô của nhóm tham gia thường tác động tới bản chất của cuộc hội thoại. Truyên thông trong nhóm nhỏ thường diễn ra giữa ba đến mười hai cá nhân và khác biệt với trao đổi qua lại giữa các nhóm lớn hơn như công ty hay cộng đồng. Hình thức truyền thông này được hình thành từ một cặp hay nhiều hơn thông thường được đề cập tới như một mô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    0    09-08-2020
46    7    0    09-08-2020
11    8    0    09-08-2020
4    2    0    09-08-2020
8    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    2    0
6    8    0
6    5    0