TAILIEUCHUNG - Kích hoạt và cấu hình Remote Desktop for Administration trong Windows Server 2003

Bạn ở xa nhưng lại cần truy cập vào máy máy chủ trong công ty như là đang ngồi trên máy? | Kích hoạt và cấu hình Remote Desktop for Administration trong Windows Server 2003 Nguồn Bạn ở xa nhưng lại cần truy cập vào máy máy chủ trong công ty như là đang ngồi trên máy Bài hướng dẫn sẽ từng bước hướng dẫn kích hoạt và cấu hình Remote Desktop for Administration trong Microsoft Windows Server 2003. Sau khi kích hoạt và cấu hình xong bạn có thể truy cập vào máy chủ tại bất cứ nơi đâu có kết nối Internet như là đang sử dụng trực tiếp trên máy vậy. Windows Server 2003 Terminal Services bao gồm hai thành phần sau Remote Desktop for Administration Công cụ quản trị máy tính từ xa Với Remote Desktop for Administration các quản trị viên có thể quản lý từ xa server dựa trên nền tảng Microsoft Windows 2000 và Windows Server 2003 từ bất kỳ client Terminal Services nào. Phục vụ cho mục đích thuyết trình và hợp tác hai quản trị viên có thể chia sẻ một phiên làm việc. Ngoài ra quản trị viên còn có thể kết nối từ xa tới console thực của một server bằng cách dùng lệnh -console. Chú ý o Bạn không cần phải có bản quyền truy cập Client Terminal Server khi dùng Remote Desktop for Administration. Tuy nhiên chỉ có các thành viên của nhóm quản trị mới có thể truy cập vào server. o Mặc định Remote Desktop for Administration được cài cùng lúc với Windows Server 2003 nhưng được để ở chế độ không hoạt động vì một số lý do bảo mật. Terminal Server Terminal Server cho phép nhiều client từ xa truy cập đồng thời tới các chương trình xây dựng trên nền tảng Windows chạy trên server cùng một lúc. Đây là hình thức triển khai Terminal Server thông thường. Khi sử dụng mô hình Terminal Server nhiều kết nối đồng thời do người dùng không thuộc nhóm quản trị administrator truy cập đến vẫn được chấp nhận. Bạn cũng có thể cài đặt dịch vụ Terminal Services Licesing trên bất kỳ server thành viên nào. Tuy nhiên bạn phải cấu hình một server có bản quyền trên tất cả server đích. Server này phải liên hệ với các server bản quyền không có bộ điều khiển tên miền nhưng được cấu hình như một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    13-08-2020
7    3    0    13-08-2020
23    5    0    13-08-2020
17    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0