TAILIEUCHUNG - Sổ tay phóng viên – Phần 9 - Viết lời dẫn

Lời dẫn đáng được chú ý nhiều hơn nhiều người trong chúng ta dành cho nó. Hãy thử xem chức năng của nó. Lời dẫn có vị trí đứng giữa một phóng sự xuất sắc và nút chuyển kênh trên bàn điều khiển từ xa của TV. Lời dẫn phải thu hút-lôi kéo sự chú ý của người xem, định hình tâm trạng, và có thể có thêm chút bối cảnh. Dĩ nhiên lời dẫn phải sự tạo mong đợi trong đầu người xem rằng ngồi thêm vài phút nữa thật không uổng công. Bây giờ chúng ta xem cách nhiều phóng. | Ầ A 1 TAI Ă ex. SÔ tay phóng viên - Phân 9 Viết lời dẫn Lời dẫn đáng được chú ý nhiều hơn nhiều người trong chúng ta dành cho nó. Hãy thử xem chức năng của nó. Lời dẫn có vị trí đứng giữa một phóng sự xuất sắc và nút chuyển kênh trên bàn điều khiển từ xa của TV. Lời dẫn phải thu hút-lôi kéo sự chú ý của người xem định hình tâm trạng và có thể có thêm chút bối cảnh. Dĩ nhiên lời dẫn phải sự tạo mong đợi trong đầu người xem rằng ngồi thêm vài phút nữa thật không uổng công. Bây giờ chúng ta xem cách nhiều phóng viên viết lời dẫn. Những lời dẫn đươc viết vội vàng vào những phút cuối trước giờ phát sóng gạn lọc từ những ý tứ sót lại và những mẩu không ăn nhập gì trong các phóng sự đẹp. Thậm tệ hơn khi một số lời dẫn chỉ là sự xào xáo lại câu mở đầu của bài viết. Chúng ta viết lời dẫn để chuẩn bị cho khán giả và để quảng cáo tin tức phóng sự chương trình. Nhiều khi những tin bài hay lại thất bại thảm hại vì lời dẫn không được chú trọng đúng mức. Bạn hãy coi lời dẫn như Là điểm khởi đầu của câu chuyện kể chứ không phải là kho đồng nát chứa đựng những chi tiết phacts bỏ đi. Là ô kính bày hàng quầy bán hàng - quảng cáo câu chuyện . Một người rao hàng ở các hội chợ - mời mọc người xem vào lều của mình. Vai trò của lời dẫn Hãy xem xét những điều mà một lời dẫn hay có thể làm Kể câu chuyện. Quảng cáo cho câu chuyện hoặc khêu gợi tính hiếu kỳ của người xem. Điềm báo. Định hình tâm trạng không khí . Chuẩn bị người xem. Tạo sự liên tục liên kết. Tạo dựng phong cách tính cách. Những lời dẫn hay không viết người cầm bút công việc của bạn là cho người xem thưởng thức hương vị của câu chuyện được lợi từ câu chuyện và nhận biết hướng phát triển của câu chuyện. Nhưng trong cuộc tìm kiếm sự ngắn gọn đừng bao giờ dùng những cụm từ nhàm chán sáo mòn như trong một lời dẫn của BBC - Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở các nước trong liên bang xô viết trước đây đã mang lại sự bùng nổ của những tội phạm có tổ chức. Tại Nga buôn bán chợ đen đã trở thành ngành công nghiệp phát triển mạnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT