TAILIEUCHUNG - Đề số 6 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 6 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI MẪU SỐ 6 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số : (1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1 . 2. Tìm k để đường thẳng cắt (C) tại hai điểm A, B với OA và OB vuông góc nhau . 3. Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1). Câu II (2 điểm) 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số . 2. Tìm m để phương trình có nghiệm. Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng và đường thẳng . 1. Viết phương trình đường thẳng d qua A(-2;1;3) đồng thời vuông góc và cắt . 2. Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng và . Tìm giao điểm của đường vuông góc chung với và . Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân : 2. Cho ba số thực và . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức . PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn Câu hoặc Câu Theo chương trình THPT không phân ban (2 điêm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn và đường thẳng với và . Gọi E và F là giao điểm của (C) và đường thẳng d, là đường thẳng qua E và A(0;1), là đường thẳng đi qua F và B(0;-1). Tìm giao điểm m của và . Tìm tập hợp các điểm M khi m thay đổi. 2. Cho là số nguyên dương thỏa hệ . Tìm số hạng không chứa x trong khai triển . Câu Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điêm) 1. Giải bất phương trình : . 2. Cho hình nón (N) có góc ở đỉnh là và khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh bằng a. Tính diện tích mặt cầu nội tiếp nón (N). -------------------------------Hết--------------------------------

TÀI LIỆU HOT