TAILIEUCHUNG - Integration Services của Hyper-V

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các dịch vụ tích hợp (Integration Services) của Hyper-V, cách cài đặt chúng và cùng với đó là các hệ điều hành khách được hỗ tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu về khái niệm Integration Services. | Integration Services của Hyper-V Nguồn Janique Carbone Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các dịch vụ tích hợp Integration Services của Hyper-V cách cài đặt chúng và cùng với đó là các hệ điều hành khách được hỗ tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu về khái niệm Integration Services. Integration Services là gì Trong một sản phẩm ảo hóa như Windows Server 2008 Hyper-V việc cung cấp sự bảo mật và sự cách ly giữa các partition cha và con là rất quan trọng. Trong môi trường ảo hóa các quá trình yêu cầu một giao diện giữa một partition cha và con phải được thực hiện theo cách như vậy nhằm mục đích không bị thỏa hiệp hoạt động bảo mật hoặc sự cách ly tài nguyên trong partition của chúng. Trong Hyper-V Integration Services cung cấp sự hỗ trợ cho 5 thành phần độc nhất các thành phần này cần đến một giao diện bảo vệ giữa partition cha và con . Các chức năng ở đây là 1. Đồng bộ thời gian 2. Xung nhịp 3. Shutdown 4. Cặp trao đổi Key Value 5. Dịch vụ Volume Shadow-Copy VSS Hyper-V Integration Services hiện hữu trong partition con chỉ sau khi chúng được cài đặt trong các hệ điều hành khách được hỗ trợ. Integration Services truyền thông với các thành phần trong ngăn xếp ảo của partition cha được thi hành như các thiết bị ảo VDEV . Sự truyền thông giữa các thành phần partition cha và con diễn ra trên Hyper-V VMBus. VMBus hỗ trợ các kênh điểm - điểm và có tốc độ cao nhằm bảo vệ sự truyền thông giữa các partition và nâng cao hiệu suất. Do VDEV quản lý mỗi chức năng partition cha nên cũng có dịch vụ riêng quản lý chức năng trong partition con . Integration Services nhắm đến các vùng rất cụ thể để nâng cao chức năng và sự quản lý của các hệ điều hành khách trong phạm vi được hỗ trợ. Bạn cần lưu ý rằng chỉ có một số nhỏ các thành phần tích hợp Integration Components có thể được hỗ trợ cho một số hệ điều hành khách không phải Windows hoặc kế thừa. Cho ví dụ vì VSS chỉ được hỗ trợ trong các hệ điều hành Windows bắt đầu từ phiên bản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0