TAILIEUCHUNG - Bài giảng Microsoft Access 2000

Quey là công cụ của Access được dùng để truy vấn dữ liệu trên một hay nhiều Tab. Query cũng được dùng như một nguồn dữ liệu khác cho các công cụ khác như Form, Report, hay Query khác. | BÀI 01:(2Tiết) PTTK CSDL& MS-ACCESS BÀI 02:(4Tiết) TẠO CSDL, TABLE, &RELATIONSHIP BÀI 03:(2Tiết) KHÁI QUÁT QUERY BÀI 05: (6Tiết) QUERY CAO CẤP BÀI 06:(2 Tiết) FORM THIẾT KẾ VỚI WIZARD BÀI 07:(6Tiết) FORM THIẾT KẾ DESIGN VIEW BÀI 08:(6Tiết) MAIN FORM – SUBFORM BÀI 09&10: (6Tiết) REPORT BÀI 11: (4Tiết) MACRO&MODUL Ôn Tập (2Tiết) KIỂM TRA (2Tiết) Bài giảng MS-ACCESS 2000 BÀI 04:(6Tiết) SELECT QUERY KHÁI QUÁT VỀ QUERY I. Khái niệm và lý do sử dụng II. Các loại query III. Cách tạo Query IV. Các hình thức hiển thị Query V. Lưu và điều chỉnh Query Bài 3 Query là gì : Quey là công cụ của Access được dùng để truy vấn dữ liệu trên một hay nhiều Tabl. Query cũng được dùng như một nguồn dữ liệu khác cho các công cụ khác như Form, Report, hay Query khác. Các trường hợp sử dụng Query ü Lựa chọn các Query cần thiết ü Lựa chọn các mẩu tin, sắp xếp theo thứ tự nào đó. ü Tham khảo dữ liệu của nhiều Table ü Thực hiện phép tính toán. ü Tạo dữ liệu cho các Form,Report, các Query khác ü Thực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
20    3    0
3    6    0