TAILIEUCHUNG - Cài đặt eGroupware trên máy chủ Ubuntu

eGroupware là một trong những công cụ mã nguồn mở nền tảng web của Linux. Mặc dù quá trình cài đặt eGroupware khá phức tạp nhưng khi đã cài đặt và sử dụng thì công cụ này sẽ làm hài lòng mọi người dùng vì những tính năng của nó. | Cài đặt eGroupware trên máy chủ Ubuntu Nguồn Quản trị mạng - eGroupware là một trong những công cụ mã nguồn mở nền tảng web của Linux. Mặc dù quá trình cài đặt eGroupware khá phức tạp nhưng khi đã cài đặt và sử dụng thì công cụ này sẽ làm hài lòng mọi người dùng vì những tính năng của nó. eGroupware tích hợp mọi tính năng của một phần mềm nhóm mạnh bao gồm Calendar Lịch biểu Email Gửi và nhận Contacts Liên lạc Documents Lập tài liệu Project management Quản lý công việc Time sheet Trang tính thời gian File manager Trình quản lý file Polls Tra cứu . Ngoài ra eGroupware còn có một giao diện rất thân thiện với người dùng. Như đã nói ở trên quá trình cài đặt eGroupware không hề đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước cài eGroupware vào máy chủ Ubuntu. Các bước cài đặt được giới thiệu trong bài viết này được áp dụng cho hệ điều hành nền tảng là bản cài đặt Ubuntu Server sạch đã cài đặt và vận hành kết nối mạng. Và do đặc tính của hệ điều hành nền tảng này nên quá trình cài đặt ban đầu sẽ được thực hiện qua dòng lệnh. Và trong bài viết này sẽ sử dụng địa chỉ IP minh họa cho máy chủ này. Trước tiên bạn hãy tải phiên bản mới nhất của eGroupware tại đây. Bạn cần tải hai file bao gồm eGroupware và eGroupware-egw-pear Bạn cần sử dụng wget để tải những file này. Dùng những lệnh sau sudo cd var www sudo wget http project egroupware egroupware eGroupw sudo wget http project egroupware egroupware eGroupw Sau khi đã tải xong hai file này bạn sẽ phải giải nén chúng. Trước tiên giải nén file eGroupware bằng lệnh sau sudo tar xvzf Tiếp theo giải nén file eGroupware-egw-pear bằng lệnh sudo tar xvzf Lệnh này sẽ giải nén file egw-pear như một thư mục con trong thư mục eGroupware. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cài đặt các thành phần phụ. Thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    12    2    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    3    0
6    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
19    6    0
2    4    0