TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Lớp học của bé - Đề tài: Bạn của bé - Nhóm lớp: Chồi

I. Mục đích yêu cầu: - Bé biết kể về một số bạn thân trong lớp, đặc điểm, tính cách của bạn. - Kể về một số hoạt động của bé với bạn ở lớp. - Giáo dục trẻ biết chia sẻ cùng bạn và nhường nhịn bạn. II. Chuẩn bị: - Bài giảng soạn trên PP - Hình ảnh một số hoạt động trong lớp. - Giấy màu, giấy có in sẵn hình em bé (để trẻ xé dán), nguyên vật liệu trang trí | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - À T r 1 T y Chủ đê Lớp học của bé Đê tài Bạn của bé T1 1 r Ầ Nhóm lớp Chôi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Bé biết kể về một số bạn thân trong lớp đặc điểm tính cách của bạn. - Kể về một số hoạt động của bé với bạn ở lớp. - Giáo dục trẻ biết chia sẻ cùng bạn và nhường nhịn bạn. II. Chuẩn bị - Bài giảng soạn trên PP - Hình ảnh một số hoạt động trong lớp. - Giấy màu giấy có in sẵn hình em bé để trẻ xé dán nguyên vật liệu trang trí III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Bạn bé là ai Trò chơi Bên cạnh tôi có ai Cô và trẻ vừa hát vừa chuyền bông hoa hoặc một vật dụng gì đó xung quanh vòng tròn. Kết thúc bài hát bông hoa đến tay bạn nào bạn đó sẽ đứng lên và giới thiệu người bạn bên phải và bên trái của mình Ví dụ bên trái tôi là bạn. bạn ấy là bạn nữ và miêu tả một vài tính cánh của bạn. Cô có thể gợi ý cho trẻ để lời giới thiệu của trẻ về bạn thêm phong phú. Tiếp tục chọn bài hát khác và chuyền bông hoa. 2. Hoạt động 2 Bạn của bé Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Cô và trẻ quan sát trên màn hình và trò chuyện và các hình ảnh mà trẻ nhìn thấy Trong hình có gì Bạn của bé đang làm gì Trò chuyện về một số hoạt động của bé và bạn ở lớp và gợi ý để trẻ nói lên suy nghĩ tình cảm của trẻ về bạn và khi chơi với bạn. Xem tranh đoán hành động Trẻ lần lượt xem cô gỡ từng ô chữ nhật ra và trẻ đoán xem đó là bức tranh gì Có thể chia nhóm xem nhóm nào đoán ra bức tranh trước và kể về nội dung bức tranh hay nhất. 3. Hoạt động 3 Đây là bạn của tôi Phát cho trẻ các tờ giấy có in hình em bé. Trẻ xé dán kết hợp trang trí người bạn theo ý thích của trẻ. Cô trò chuyện và ghi tên người bạn mà trẻ đang thực hiện trên tranh của trẻ. Sau đó cho một vài trẻ kể về tranh của mình sau khi đã trưng bày tranh. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    5    0