TAILIEUCHUNG - Cài đặt và sử dụng Windows 7 XP Mode

Một trong những tính năng thú vị nhất trong Windows 7 đó là Windows XP Mode. Tính năng này sử dụng một phiên bản mới Virtual PC để cung cấp sự truy cập liền mạch cho các ứng dụng Windows XP, có thể thông qua máy trạm Windows XP ảo hoặc trực tiếp thông qua máy trạm Windows 7. | Cài đặt và sử dụng Windows 7 XP Mode Nguồn Quản trị mạng - Một trong những tính năng thú vị nhất trong Windows 7 đó là Windows XP Mode. Tính năng này sử dụng một phiên bản mới Virtual PC để cung cấp sự truy cập liền mạch cho các ứng dụng Windows XP có thể thông qua máy trạm Windows XP ảo hoặc trực tiếp thông qua máy trạm Windows 7. Tuy nhiên để sử dụng được Windows 7 XP Mode bạn cần thực hiện các thao tác sau 1. Tải Windows 7 XP Mode XP Mode không tích hợp sẵn trên Windows 7 trước tiên bạn phải tải nó từ địa chỉ http windows virtual-pc . Bản tải này gồm hai phần phiên bản Virtual PC mới nhất của Microsoft và một bản copy Windows XP Virtual Machine. Để cài đặt Windows 7 XP Mode hệ thống của bạn phải có khả năng hỗ trợ ảo. File cài đặt cho Virtual PC rất nhỏ có dung lượng khoảng 6MB trong khi đó XP Mode VM lớn hơn rất nhiều khoảng 470MB. Chúng cần vùng trống trên ổ đĩa là 2GB để thực hiện cài đặt. Do đó trước khi cài đặt bạn cần kiểm tra thông tin hệ thống Windows 7 để đảm bảo các yêu cầu trên. 2. Cài đặt XP Mode Virtual Machine Sau khi đã cài đặt Virtual PC chúng ta tiếp tục cài đặt XP Mode Virtual Machine. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận một vị trí cài đặt theo mặc định . Quá trình cài đặt sẽ yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu để Windows 7 có thể tự khởi động và chạy các ứng dụng XP. Sử dụng tài khoản người dùng mặc định mà XP đã tạo sẵn và chọn lưu mật khẩu giúp khởi chạy chế độ này khi cần thiết mà bạn không cần phải nhập mật khẩu mỗi khi khởi chạy các ứng dụng của XP. 3. Kích hoạt cập nhật tự động Help protect your computer With Automatic Updates Windows ca n routinely the r I or me latest security updates for your computer and install them automatically. Help protect my computer by turning on Automatic updates now. recommend edl Not right now. If you haven t turned on Automatic Upstates your computer IS more vulnerable to viruses an Ơ other security threats. Find mint a boot Automatic updates Nd information is .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    72    0    14-08-2020
76    3    0    14-08-2020
375    5    0    14-08-2020
6    4    0    14-08-2020
38    6    1    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
120    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    4    0
78    3    0