TAILIEUCHUNG - Cài đặt và sử dụng Remote Server Administration Tools (RSAT) cho Vista

Microsoft có thể coi là một công ty luôn có nhiều quyết định và cung cấp nhiều giải pháp làm hài lòng người dùng và khách hàng của họ. Nếu bạn chạy Windows Vista, bạn sẽ rất hài lòng trong việc thực hiện công việc quản trị so với các hệ điều hành khác như Windows Server 2003 hoặc chức năng mạng của Windows Server 2008 và môi trường Active Directory. | Cài đặt và sử dụng Remote Server Administration Tools RSAT cho Vista Nguồn Derek Melber Quản trị mạng - Microsoft có thể coi là một công ty luôn có nhiều quyết định và cung cấp nhiều giải pháp làm hài lòng người dùng và khách hàng của họ. Nếu bạn chạy Windows Vista bạn sẽ rất hài lòng trong việc thực hiện công việc quản trị so với các hệ điều hành khác như Windows Server 2003 hoặc chức năng mạng của Windows Server 2008 và môi trường Active Directory. Một trong những giải pháp được phát hành gần đây cho Windows Vista của Microsoft đó là Remote Server Administrative Tools RSAT . Đây là một công cụ mới chính vì vậy trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu một số đặc tính các bước cài đặt và các công cụ có sẵn trong RSATmới cho Windows Vista. Tại sao phải cần đến RSAT Nếu bạn đang sử dụng Windows Vista với tư cách là một administrative desktop khi đó bạn sẽ cần đến RSAT để chạy các công cụ quản trị Active Directory các dịch vụ mạng Group Policy và . Lý do cho điều này là do ban đầu không có các công cụ nào như vậy khi cài đặt hệ điều hành Windows Vista. Điều này hoàn toàn chính xác. Microsoft đã thực hiện một quyết định để đưa Group Policy Management Console GPMC vào trong Windows Vista. Bạn có thể phân vân rằng tại sao bạn không thấy GPMC trên Windows Vista SP1 Lý do cho điều đó là GPMC bị remove khi bạn cài đặt Windows Vista SP1. Quyết định này lại được thực hiện bởi nhóm Group Policy nhằm mục đích làm cho tất cả các máy tính Vista được đưa vào một trường riêng chính vì vậy NEW GPMC có thể được cài đặt cài đặt mới này đi kèm cả RSAT. Các công cụ khác cũng có khi bạn cài đặt RSAT là Active Directory Domain Services AD DS Tools Active Directory Lightweight Directory Services AD LDS Tools Active Directory Certification Authority Tools DHCP Server Tools DNS Server Tools Terminal Services Universal Description Discovery và Integration UDDI Services Tools Group Policy Management Tools Network Load Balancing Tools Như những gì bạn thấy nếu muốn quản trị miền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0