TAILIEUCHUNG - Quy trình bón phân hợp lý cho cây ăn quả

Cây con thời kỳ này phải được bón phân thường xuyên 1-2 tháng/lần, ưu tiên tỉ lệ phân chứa ni- tơ cao hơn để giúp cây tăng sinh trưởng. Nếu là phân NPK bón theo tỉ lệ 3:2:1 hoặc 3:1:1 (cả phân bón lá và bón gốc). Thường xuyên xới xáo và chú ý giữ ẩm, chống đọng nước trong hố trồng, tạo độ thông thoáng khí. | Quy trình bón phân hợp lý cho cây ăn quả Nguồn Cây ở giai đoạn tăng trưởng Cây con thời kỳ này phải được bón phân thường xuyên 1-2 tháng lần ưu tiên tỉ lệ phân chứa ni- tơ cao hơn để giúp cây tăng sinh trưởng. Nếu là phân NPK bón theo tỉ lệ 3 2 1 hoặc 3 1 1 cả phân bón lá và bón gốc . Thường xuyên xới xáo và chú ý giữ ẩm chống đọng nước trong hố trồng tạo độ thông thoáng khí. Cây đang giai đoạn kinh doanh từ vụ bói đầu tiên trở đi - Đợt 1 - Đợt 2 - Đợt 3 - Đợt 4 khoảng thời gian trước thu hoạch 1 tháng là giai đoạn tích luỹ và chuyển hoá các chất trong trái tăng độ chắc của trái và chất lượng trái. Bón thêm kali để tăng cường quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng từ lá vào trái nên thêm tỉ lệ đạm canxi vi lượng để giúp cho độ bóng độ dày của vỏ được phát triển tốt hạn chế mầm bệnh thúc đẩy nhanh quá trình chín và tăng chất lượng trái. từ sau thụ phấn đến khi trái phát triển tối đa Bón cân đối các chất đa lượng NPK và chất trung vi lượng nhằm hạn chế tỉ lệ rụng trái tăng nhanh việc phát triển thể tích trái vỏ trái tạo điều kiện cho việc tăng số quả cây và tăng trọng lượng trung bình quả. từ khi kết thúc đâm đọt lá non chuyển sang lá già giai đoạn này cần bón tăng tỉ lệ phân lân và kali giảm lượng đạm giúp cho quá trình hình thành mầm hoa phát triển hoa. Ngoài ra bổ sung thêm các chất vi lượng để tăng thêm số lượng chất lượng và sức sống của hạt phấn giúp cho thụ phấn được dễ dàng giảm tỉ lệ rụng hoa giúp cây ăn trái trổ hoa đều tập trung. tính từ khi kết thúc thu hoạch vụ trước đến khi cây phục hồi sinh trưởng tăng cường quá trình tích luỹ dinh dưỡng . Cần ưu tiên bón phân hữu cơ lân đạm nhằm nhanh chóng giúp cây trồng phục hồi sức khoẻ sau thời gian dài phải huy động dinh dưỡng nuôi trái. Với một số cây có thời gian từ thu hoạch đến khi ra hoa vụ kế tiếp ngắn phải bón phân đợt 1 sớm khi vụ thu hoạch vụ trước đã đạt 70-80 . Ở đợt này cần bổ sung cả những loại phân bón lá nhằm tăng cường khả năng phục hồi và tích luỹ chất trong cây giúp đâm chồi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT