TAILIEUCHUNG - Tài liệu tham khảo: Sổ tay Vật Lý 12

Tài liệu tham khảo Sổ tay Vật Lý 12 chương trình nâng cao | SMGUYESM QUAMGTRUMO SO TAY Chương trình nâng cao DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI THPT VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẢNG Huế 2011 MỤC LỤC CHƯƠNG I ĐỘNG Lực HỌC VẬT RẮN 4 CHƯƠNG II DAO ĐỘNG cơ 8 CHƯƠNG III SÓNG cơ VÀ SÓNG ẦM 15 CHƯƠNG IV DÒNG ĐIỆN XOAY CHIÊU 22 CHƯƠNG V DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 28 CHƯƠNG VI SÓNG ÁNH SÁNG 33 CHƯƠNG VII LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 38 CHƯƠNG VIII Sơ LƯỢC VÊ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP 43 CHƯƠNG IX HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 44 CHƯƠNG X TỪ VI MÔ ĐẾN vĩ MÔ 49 CẤU TRÚC ĐẺ THI ĐH - CĐ VÀ TN THPT 54 HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 55 Mong nhận được ý kiến đóng góp đế tài liệu được hoàn chỉnh hơn Email quangtrungl985@. Điên thoai - Kiến thức cơ bân Vật Lý 12 - Chương trình nàng cao 3 BẢNG QUY ĐỎI THEO LŨY THỪA 10 Thừa số Tên tiền tố Ký hiệu Thừa số Tên tiền tố Ký hiệu 1012 Tera T 101 dexi d 109 Giga G 10 2 centi c 106 Mega M 10 3 mill m 103 Kilo K 10 6 micro p 102 Hecto H 10 9 nano n 101 Deca D 1012 pico p Đổi một số đơn vị đặc biệt IkWli 3 6J eV l 19J IMeV 106eV l 13J lu 1 27kg 931 5 MeV c2 ICi 3 7 1010Bq Một số công thức gần đúng T ct oe a thì since tanoc a rad 1 - cosoc 2 sin2 Rad . Àt thì e Zt 1 - Àt oc 1 1 oc n 1 not sơ ĐÒ GÓC CUNG LƯỢNG GIÁC THU GỌN Nguyễn Quang Trung - - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT