TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM ,CHỤC, ĐƠN VỊ

Giúp Hs: Ôn luyện kĩ năng đếm số, so sánh các số, thứ tự các số có 3 chữ số. Biết viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Bảng phụ ghi sẵn nội dung của bài tập 1, 3. | VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRÃM CHỤC ĐƠN VỊ. I. MỤC TIÊU Giúp Hs On luyện kĩ năng đếm số so sánh các số thứ tự các số có 3 chữ số. Biết viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm chục đon vị. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Bảng phụ ghi sẵn nội dung của bài tập 1 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiếm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới . Giới thiệu bài . Hướng dẫn viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm chục đon vị. -Như sgv. . Luyện tập thực hành Bài 1 2 -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó đổi chéo vở đế kiếm tra bài lẫn nhau. -Yêu cầu hs cả lớp đọc các tổng vừa viết đựoc. -Chữa và chấm điểm một số bài. Bài 3 -Bài tập yêu cầu chúng ta tìm tổng tương ứng với số. -Yêu cầu hs tự làm sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. Bài 4 -Tổ chức cho hs thi xếp thuyền. 3. Củng cố dặn dò -Tổng kết tiết học. -1 hs đọc bài làm của mình trước lớp. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU Giúp Hs Củng cố kĩ năng đọc viết các số có 3 chữ số. Củng cố kĩ năng so sánh và thứ tự các số có 3 chữ số. Nhận biết một phần năm. Rèn luyện kĩ năng giải toán liên qua đến đơn vị tiền Việt Nam. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Viết sẵn nội dung bài tập 1 2 lên bảng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới . Giới thiệu bài . Hướng dẫn luyện tập. Bài 1 -Yêu cầu sh tự làm bài. -Yêu cầu hs đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. Bài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    2    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN