TAILIEUCHUNG - MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 13

Nội dung: Trình diễn với MS PowerPoint: Start \ Programs \ Microsoft Office \ Microsoft Office PowerPoint. Định dạng và tạo hiệu ứng cho các Silde. Tạo liên kết cho các đối tượng. Tạo tiêu đề và hạ mục. Internet - Sử dụng dịch vụ Web để tìm kiếm thông tin. Internet - Sử dụng Email để tạo tài khoản. | - Trình diễn với MS PowerPoint: Start \ Programs \ Microsoft Office \ Microsoft Office PowerPoint + Định dạng và tạo hiệu ứng cho các Silde + Tạo liên kết cho các đối tượng. + Tạo tiêu đề và hạ mục. - Internet - Sử dụng dịch vụ Web để tìm kiếm thông tin. - Internet - Sử dụng Email để tạo tài khoản. Thực hành 1: 1. Tạo mới một tập tin PowerPoint có sử dụng mẫu thiết kế sẵn (Design Template). File / New Bạn chọn một Templates bất kỳ 2. Định dạng cho Slide Master (View / Slide Master) và Title Master tạo sự nhất quán cho các Silde. 3. Tạo các Silde (Nội dung như ở các trang tiếp theo) theo đúng yêu cầu về cách bố trí các đối tượng trong Silde: văn bản thường, dạng mục danh sách nhiều cấp, định dạng theo cột, tạo bảng, đồ thị, phương trình, Trong đó, số liệu của đồ thị là số sinh viên theo ngành trong một số năm học được thống kê như sau: 4. Tạo các hiệu ứng chuyển trang (Silde Show/ Silde Transition). 5. Tạo hiệu ứng cho từng đối tượng trong các Silde (Silde Show/ Preset Animation/ hoặc sử dụng thanh công cụ Animation). 6. Tạo liên kết cho các đối tượng trong các Silde cho phù hợp nội dung trình bày: Hướng dẫn: Trong Silde 2: “Theo dạng văn bản thông thường” liên kết với Silde 3. “Tạo các mục với 5 cấp độ khác nhau” liên kết với Silde 5. “Định dạng văn bản theo cột” liên kết với Silde 6. . Trong Silde 11: Nút Home liên kết với Silde đầu tiên. Nút Return liên kết với Silde trước (Silde 10). Nút Document liên kết với chương trình Word. 7. Tạo tiêu đề Header và phần phía dưới Footer (View/ Header and Footer). 8. Lưu tập tin vào đĩa D: với tên Su dung Thực hành 2: 1. Sử dụng trang Web để tìm kiếm thông tin và sử dụng chương trình PowerPoint để viết báo cáo những kết quả tìm được. Hướng dẫn: - Một số trang Web để tìm kiếm thông tin: , , , , - Nội dung tìm kiếm: thông tin về tài liệu học ngoại ngữ, tin học, kế tóan, chuyên ngành của bạn đang học, . 2. Sử dụng chương trình Email miễn phí để tạo tài khỏan (). Sử dụng tài khỏan đó để gởi, nhận và trả lời Email với các bạn trong lớp. 3. Sử dụng trang Web : - Xem thông tin liên quan đến việc học tập, sinh hoạt và các hoạt động khác. Nâng cao: Các bạn có thể tìm kiếm các địa chỉ trang web diễn đàn, tạo tài khỏan, đăng nhập vào để trao đổi về các vấn đề chuyên môn ngành học của mình. .Tạo trang web cá nhân blog tại trang web htttp:// hay MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 13 Trịnh Quang Minh – tqminh@ – Y/M và Skype: tqminh_csp 4 Nguyễn Thị Bích Huyền – huyencdth@ - Y/M: huyencdth

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    11-08-2020
8    5    0    11-08-2020
95    4    0    11-08-2020
1    4    1    11-08-2020
7    6    0    11-08-2020
79    3    0    11-08-2020
39    7    0    11-08-2020
3    2    0    11-08-2020
16    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN