TAILIEUCHUNG - Bảo vệ máy tính với các tính năng bảo mật mới trong Windows Vista

Windows Vista™ là hệ điều hành đầu tiên được phát triển đầy đủ đặt dưới quy trình phát triển bảo mật (SDL), quy trình kỹ thuật tập trung bảo mật nghĩa là chuyển vấn đề bảo mật thành vấn đề cốt yếu trong thiết kế phần mềm; tất cả các sản phẩm được phát triển | Bảo vệ máy tính với các tính năng bảo mật mới trong Windows Vista Nguồn Windows Vista là hệ điều hành đầu tiên được phát triển đầy đủ đặt dưới quy trình phát triển bảo mật SDL quy trình kỹ thuật tập trung bảo mật nghĩa là chuyển vấn đề bảo mật thành vấn đề cốt yếu trong thiết kế phần mềm tất cả các sản phẩm được phát triển rộng rãi phải tuân theo nguyên tắc quy trình phát triển bảo mật này. Windows Vista cũng có nhiều công nghệ mới và công nghệ được nâng cấp nhằm phát hiện và ngăn chặn những mối đe dọa về bảo mật. Tất cả sự thay đổi này lý giải vì sao Windows Vista là Windows an toàn nhất cho đến lúc này. Trong bài này chúng tôi sẽ thảo luận về ứng dụng Control Panel bảo mật mới Windows Security Center và các bảo vệ được cài đặt sẵn bao gồm Windows Defender Windows Firewall và User Account Control. Control Panel bảo mật Khi mở Control Panel trong Windows Vista bạn sẽ thấy nó được sắp xếp thành 10 vùng chức năng với hầu hết các phần liên qua đến bảo mật Security Programs và Network and Internet. Bạn có thể sử dụng phần Security để truy cập vào nhiều kỹ thuật bảo mật mới sẽ bảo vệ bạn trong Windows Vista hình 1 Các tính năng Mô tả Security Center Kiểm tra cập nhật trạng thái bảo mật bật chế độ tự động update kiểm tra trạng thái Firewall yêu cầu password khởi động. Windows Firewall Bật tắt Windows Firewall cho phép một chương trình được phép đi qua Windows Firewall. Windows Update Bật chế độ tự động cập nhật Windows kiểm tra các bản cập nhật xem các bản cập nhật đã được cài đặt. Windows Defender Quét spyware và các phần mềm không mong muốn khác. Internet Options Thay đổi thiết lập bảo mật xóa cookie và làm sạch history. Parental Controls Thiết lập các điều khiển cấp cao cho người dùng bất kỳ xem các báo cáo hoạt động máy tính. BitLocker Drive Encryption Bật chương trình BitLocker Drive Encryption Tập trung hóa bảo mật Với Security Center trong Windows XP Service Pack 2 SP2 việc giải quyết tất cả các thiết lập bảo mật rất khó khăn. Tuy nhiên đối với .

TÀI LIỆU HOT